Sökning: "vindlast"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet vindlast.

 1. 1. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Dobak Andersson; [2021]
  Nyckelord :håldäck; väggelement; vindlast; spannmålslast;

  Sammanfattning : I takt med att byggnader och byggmaterial inom lantbruket blir allt dyrare så uppstår det en efterfrågan på lägre fasta kostnader såsom billigare byggnader. Betong är ett slitstarkt och bra material för lantbruksbyggnader. Nackdelen är att det är relativt dyrt att bygga med. LÄS MER

 2. 2. Bjälklagselement i håldäck och korslimmat trä : En jämförelsestudie mellan två bjälklagselement

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Oscar Ageby; Nardin Sher; [2021]
  Nyckelord :Cross - laminated timber; hollow core slab; steel frame; CO2 equivalents; Korslimmat trä; håldäcksbjälklag; stålstomme; CO2-ekvivalenter;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ligger fokus på hållbarhet vilket ställer höga krav på konstruktören vid utformningav stommen till flerbostadshus. En stor del av CO2-utsläppen inom byggprocessen kan härledas tillmaterialvalet där förbränning av kalk inom cementindustrin och framställning av stål ur järnmalm ärbland de främsta faktorerna till utsläppen. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett verktyg för kontroll av stomstabilitet

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Karlsson; Fredrik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Eurokod; Excelverktyg; Horisontell bärförmåga; Småhus; Stomstabilitet; Vindlast;

  Sammanfattning : Vid byggnation av nya småhus efterfrågas idag öppen planlösning, höga fasadliv och stora fönsterpartier vilket leder till färre stabiliserande innerväggar och stora spännvidder. För att i ett tidigt skede av projektering identifiera begräsningar av vindstabilisering efterfrågar Eksjöhus ett verktyg för att kontrollera stomstabiliteten. LÄS MER

 4. 4. Modelling masonry spires : An investigation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Dennis Lillemo; [2021]
  Nyckelord :Abaqus; Concrete damage plasticity; Finite element method; Limit analysis; Macro-modelling; Masonry; Masonry spire; Nonlinear material; Salisbury Cathedral; Abaqus; Concrete damage plasticity; Finita elementmetoden; Gränsanalys; Makromodellering; Murverk; Murad tornspira; Icke-linjärt material; Katedralen i Salisbury;

  Sammanfattning : Masonry spires are a typical part of church architecture. Since it is rare that masonry is used as a load-bearing material in the western world today, it is important to maintain and increase the knowledge of modelling masonry structures both from a maintenance point of view and to build new masonry structures. LÄS MER

 5. 5. Lateral resistance of short piles near slopes - a review of calculation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Tomas Jönebratt; [2020]
  Nyckelord :Lateral load capacity; Horizontal load capacity; Piles near slopes; Approximate design methods; Soil; Geotechnical engineering; Friction soil; Wind load; Ultimate limit state; Noise screens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid konstruktion av bullerskärmar så väljs vanligtvis pålning som grundläggningstyp. Det finns flera modeller som kan approximera ett krav på minsta pållängd beroende på olika typer jordförhållande och vindlast. LÄS MER