Sökning: "vindskyddsskivor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vindskyddsskivor.

 1. 1. Fukt- och temperaturrörelser i fasad- och vindskyddsskivor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Anton Jönsson; Daniel Remnetorp; [2019]
  Nyckelord :Fibercementskiva; cementbunden fiberskiva; oorganisk kompositgipsskiva; gipsskiva; kalciumsilikatskiva; cementspånskiva; längdutvidgningskoefficient; krympning; svällning; töjning; sorption; sorptionsisoterm; relativ fuktighet; klimatbox Fibre cement board; cement particle board; inorganic composite gypsum board; calcium silicate board; coefficient of thermal expansion; swelling; shrinkage; strain; isotherm; moisture content; relative humidity; climate box; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användningen av fasad- och vindskyddsskivor i ytterväggskonstruktioner är i dag utbredd. Skivorna är monterade långt ut i ytterväggen och utsätts således för variationer i omgivande relativ fuktighet och temperatur. På senare tid har skador såsom buktning av skivorna och sprickbildning hos skivorna uppmärksammats. LÄS MER

 2. 2. Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Anton Persson; Daniel Pehrsson; [2013]
  Nyckelord :Våtrumsskivor; vindskyddsskivor; fuktrörelse; oorganiska byggskivor; välvning; svällning; saltlösning; klimatbox; fibercement; fibergips; våtrumsgips; magnesiumoxid; Wet room boards; wind break boards; moisture movement; inorganic construction boards; warping; swelling; salt solution; climate box; cement-bonded particle board; fiber gypsum; wet room gypsum; magnesium oxide.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Moisture documentation for many modern building boards are currently inadequate, which creates difficulties in planning constructions. One of the problems is when the board is being exposed to large variations of the relative humidity of its surroundings. LÄS MER