Sökning: "vinjettmetod"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet vinjettmetod.

 1. 1. Den betydelsefulla helhetsbilden En vinjettstudie ur specialpedagogiska perspektiv i arbete för en förskola likvärdig för alla barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Blad; Ulrika Eriksson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; förskola; likvärdighet; inkludering; specialpedagoger; organisation; tid; yrkesroll; helhetsbild; hermeneutisk ansats; vinjettmetod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att upptäcka framgångsfaktorer i den specialpedagogiska yrkesrollen, som några specialpedagoger ser som betydelsefulla i sitt arbete mot en förskola likvärdig för alla barn. Vidare undersöks vad specialpedagogerna anser sig behöva för att möjliggöra en förbättring och utveckling av sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Nudge; en knuff i rätt riktning? : Ett beteendeekonomiskt experiment om svenskars attityder till nudge

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Öqvist; Petra Bergfelt; [2015]
  Nyckelord :Nudge; Attitudes; Behavioral economics; Policy intervention; Libertarian paternalism; Pro-Self; Pro-social; Degree of intrusiveness; Nudge; Attityder; Beteendeekonomi; Policyintervention; Libertarian paternalism; Pro-self; Pro-social; Påträngandegrader;

  Sammanfattning : Beteendeinterventioner – så kallade nudge – syftar till att få individer att ta beslut som är gynnsamma både för individ och samhälle genom att göra subtila förändringar i den miljö inom vilken individer tar beslut. Beslutsfattare världen över har börjat använda nudge som ytterligare ett policy-verktyg. LÄS MER

 3. 3. I autonomins gråzon? En studie om faktorer som påverkar hur allmänheten bedömer andras autonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Agetorp; Klara Gullstrand; [2015]
  Nyckelord :autonomi; vignettes; Factorial Survey Approach; judgments; self-determination; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The concept of autonomy is often used to describe everyone's right to selfdetermination. However, the concept is also used to describe substantial cognitive capacity to reflect and act in accordance with one’s conscious thought. LÄS MER

 4. 4. Frivården, lika för alla? : Könsrelaterade mönster och variationer i Frivårdens personutredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jenny Olsson; Marie-Louise Palmersjö; [2015]
  Nyckelord :Probation service; personal case study pre-sentence report investigation; gender; Yvonne Hirdman; recommendations of sanction; Frivård; personutredning; genus; Yvonne Hirdman; påföljdsförslag;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Forskning har visat att myndigheters beslut och insatser påverkas av klientens könstillhörighet. Frivården har deltagit i ett regeringsprojekt kallat JiM vilket syftar till att säkerställa att myndigheters verksamhet präglas av ett jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Social mobilisering i en samtida kontext – en diskussion kring socialtjänstens arbetsmetoder

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magnus Bergström; Ida Svensson; [2008-01-10]
  Nyckelord :samhällsarbete; social mobilisering; socialtjänst; professionalisering; evidensbasering; vinjettmetod;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att föra en diskussion om samhällsarbete och social mobilisering och huruvida dessa arbetsmetoder återfinns inom socialtjänstens arbete idag. De centrala frågeställningarna är: Hur ser kännedomen om samhällsarbete och social mobilisering ut inom socialtjänsten? Förekommer samhällsarbete och social mobilisering som arbetsmetoder inom socialtjänsten? Vilka orsaksförklaringar ges till social problematik? Vilka är de dominerande teoribildningarna och arbetsmetoderna på arbetsplatserna och vad får de för genomslag i insatserna? Upplever man inom socialtjänsten att det finns möjlighet att påverka vilka typer av insatser som ska ges? Uppsatsen bygger på teorier om samhällsarbete och social mobilisering, professionalisering samt Giddens strukturbegrepp. LÄS MER