Sökning: "vinkelförhållande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vinkelförhållande.

  1. 1. Snedskarvning som industriell tillverkningsmetod för trälister

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Johan Gunnarsson; André Gustafsson; [2016]
    Nyckelord :Jointing; scarf joint; laths; lath material; knot-free pine wood; glue joint; angular relationship; tensile strength; finger joint; MDF-lath.; Skarvning; snedskarv; lister; listmaterial; kvistfritt furuvirke; furu; lim limskarv; vinkelförhållande; draghållfasthet; fingerskarv; MDF-list;

    Sammanfattning : Kan snedskarvning vara ett ekonomiskt lämpligt komplement till fingerskarvning? Kvistfritt listmaterial av furu är mycket eftertraktat inom träindustrin där fingerskarvning numera är den mest förekommande metoden. Det är viktigt att listmaterial har en hanteringsstyrka god nog för att hålla ihop vid montering eftersom konstruktionsstyrkan inte är den begränsande faktorn. LÄS MER