Sökning: "vinkelmätningsosäkerhet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vinkelmätningsosäkerhet.

  1. 1. Utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos terrester laserskanner FARO Focus3D

    Kandidat-uppsats, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Stellan Dahl; [2013]
    Nyckelord :TLS; terrester laserskanner; vinkelmätningsosäkerhet; Faro Focus; Stellan Dahl; vertikalvinkel; horisontell riktning; orienterad riktning; medelvärde; referensvärde; osäkerhet; mätosäkerhet;

    Sammanfattning : I föreliggande studie har en metod för utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos en terrester laserskanner (TLS) tagits fram. Metoden för mätning och beräkning av vinkelmätningsosäkerheten är till stor del baserad på både ISO:s standard för test av en teodolit och en doktorsavhandling där vinkelmätningen hos en TLS undersöks. LÄS MER