Sökning: "vinprovning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet vinprovning.

 1. 1. Etikettdesign som förmedlar smak

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Petra Gregersen; [2017]
  Nyckelord :vin; etikett; etiketter; vinetikett; etikettdesign; millennials; design; grafisk design; smak; smaktest; vinprovning; wine; label; labels; wine label; label design; millennials; design; graphic design; taste; taste test; wine tasting;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur en rödvinsflaskas etikett kan designas för att attrahera målgruppen millennials och samtidigt förmedla vinets smak. För att göra detta gjordes en undersökning av målgruppens preferenser genom en kvantitativ inledande studie, följt av en förstudie som undersökte tidigare studier och även designteori. LÄS MER

 2. 2. Hur doftar ljusets färg? : En studie kring hur färgat ljus påverkar vinprovares doftassociationer i samband med vinprovning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Tony Tannerdal; Ebba Venuti; [2017]
  Nyckelord :Sinnesintryck; perception; synestesi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sensoriska attribut i biodynamiskt vin : En preferensstudie med dialogseminarium som metod

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Max Garberg; Smeds Christopher; [2017]
  Nyckelord :Sensorisk analys; perception; vinprovning; kvalitativ metod gillandetest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att fånga det upplevda : Fenomenologiska perspektiv på måltidsupplevelsen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Daniel Collin; [2016]
  Nyckelord :fenomenologi; smak; upplevelse; vin; filosofi; estetik; praktik;

  Sammanfattning : Människan står i kontakt med omvärlden genom sina sinnen. När vi möter vår omgivning, smakar på saker, rör vid saker eller blir berörd av saker, sker det i form av upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Kulturberoende i kvalitetsuppfattning : En studie på vitt vin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Daniel Collin; Patrik Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Georgien; kultur; kvalitet; smak; Sverige; vinprovning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER