Sökning: "vinst i välfärden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vinst i välfärden.

 1. 1. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrikvälfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Denskattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER

 2. 2. Differentierad utdelning eller lön? - Vad är det HFD gör när de avgör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2020]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; differentierad utdelning; principen om verklig innebörd; omklassificering; genomsyn; skatterättslig genomsynsprincip; civilrättsliga begrepp i skatterätten; utdelningsbegreppet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skattesystemet skiljer mellan olika inkomstslag som beskattas olika. Tanken när systemet infördes var att det skulle kompensera för t.ex. inflationen och att det faktiskt beskattade värdet därigenom skulle bli detsamma. LÄS MER

 3. 3. En annan typ av vinst : Om kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen - En policyanalys av den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Policysanalys; Äldreomsorg; Kvalitetsplan; Nationell handlingsplan; Kvalitet; Svensk välfärdspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats har varit att synliggöra underliggande föreställningar om kvalitet inom kommunal äldreomsorg i den statliga utredningen SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. En diskursiv policyanalys med kvalitativ ansats med utgångspunkt i poststrukturalistiska kunskapsspråk har tillämpats, där Bacchi och Goodwins (2016) analysmodell "what´s the problem represented to be?" använts som metod. LÄS MER

 4. 4. Vinster i välfärden? : En fallstudie av den svenska skolmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Rutqvist; [2017]
  Nyckelord :Välfärd; Vinsttak; Vinstrestriktion; Styrmedel; Skolmarknad; Friskola;

  Sammanfattning : Ett nytt förslag till regelverk har tagits fram för att undersöka möjligheterna till en vinstbegränsning för privata aktörer på välfärdsmarknaden. Förslaget kan således ses som ett styrmedel som i folkmun kallas för ett ”vinsttak”. LÄS MER

 5. 5. En retrospektiv och prospektiv utvärdering av etik och djurvälfärd i Sveriges djurskyddslagstiftning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Stina Larsson; [2017]
  Nyckelord :djurvälfärd; etik; djurarter; djurskydd; lagstiftning;

  Sammanfattning : For thousands of years, humans have reflected on and debated the exploitation of animals in captivity and the environment provided for them. Animal ethics has been a documented subject since the antiquity and is in present time an important philosophical topic in both scientific and public interest. LÄS MER