Sökning: "vinstdrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet vinstdrivande.

 1. 1. Konferenshotell och covid-pandemins effekter : En scenariostudie kring konferensverksamhet på hotell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emilia Jeppsson; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konferenshotell; mötesindustrin; hotellindustrin; resiliens; COVID-19; konferens; hybridmöte; krishantering; scenariostudie;

  Sammanfattning : Denna studie söker att utforska vilka effekter och konsekvenser covid-pandemin kan ha på konferensverksamhet som bedrivs på hotell i Sverige. Genom en scenariostudie undersöks hur framtidens marknad för konferenser som en del av hotellverksamhet i Sverige kan se ut med hänsyn till covid-pandemins effekter. LÄS MER

 2. 2. Medialisering av Allsvenskan - en konsekvens av covid-19? : En kvalitativ studie om mediers ökade inflytelse i svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jonathan Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Mediatization; digitalization; specialization; commercialization; football; Allsvenskan; covid-19; Medialisering; digitalisering; specialisering; kommersialisering; fotboll; Allsvenskan; covid-19;

  Sammanfattning : Hur resonerar allsvenska klubbar om medialiseringens inflytelse och vilken roll har covid-19spelat i den utvecklingen? Ur ett konstruktivistiskt perspektiv har jag utfört kvalitativa intervjuermed kommunikationsansvariga från sju olika allsvenska klubbar. Med ett institutionellt teoretisktperspektiv söker studien belysa medialiseringens inflytelse på svensk elitfotboll i en covid-19kontext. LÄS MER

 3. 3. Kommuners arbete för industriell och urban symbios : Erfarenheter och utformning av ett verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofie Nyman; Alice Engström; [2021]
  Nyckelord :industrial symbiosis; urban symbiosis; tools for industrial and urban symbiosis; municipal sustainability work; environmental strategic work; industriell symbios; urban symbios; verktyg för industriell och urban symbios; kommuners hållbarhetsarbete; miljöstrategiskt arbete;

  Sammanfattning : As the world's population increases, so does the use of resources and thus also the amount of waste. This is an unsustainable resource use trend, with low resource efficiency and high throughput, but can be counteracted with a circular economy. In recent years, an increasing number of initiatives have been taken to strengthen sustainability work. LÄS MER

 4. 4. Med ambitionen om en cirkulär, vinstdrivande och miljömässig strategi : En kvalitativ fallstudie av IKEA Sveriges externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Böhm; [2021]
  Nyckelord :CSR Corporate Social Responsibility ; Hållbar marknadskommunikation; Miljömässigt ansvar; Greenwashing; Produktföretag;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Med den nuvarande konsumtionstakten av konsumenter i dagens samhälle påverkas jorden och klimatet, därmed måste produktföretag ta ett miljömässigt samhällsansvar så kunder kan konsumera hållbart inom planetens gränser. Syftet med denna studie är därför att undersöka och analysera hur IKEA Sverige kommunicerar sina miljömässiga CSR-initiativ. LÄS MER

 5. 5. Sustainability Project Portfolio Selection Framework : Developing decision criteria with a TBL approach

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :My Argården Björn; Farah Laith Abdulahad Kalian; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Triple Bottom Line; TBL; Decision criteria; Project selection; project portfolio management; Projektportföljstyrning; Triple Bottom Line; projektselektering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability is one of the main drivers today for change in the world, many organisations are trying to be sustainable in their own way. One of the ways to do this is to integrate sustainability, or the triple bottom line (TBL), in their decision-making. LÄS MER