Sökning: "vinterlamm"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vinterlamm.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
  Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER

 2. 2. Nybyggnad till fårproduktion

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Norlén; [2004]
  Nyckelord :jordbruksbyggnader;

  Sammanfattning : In Sweden we need more lambs during March to June. I decided to calculate on a spring lamb production, because to many of the Swedish lambs go to slaughter in the autumn. I counted on 1000 ewes which have 2000 lambs each year, 200 of these lambs stays on the farm and replace old ewes. The buildings are 3600 square meters. LÄS MER