Sökning: "vinterlamm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet vinterlamm.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
  Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER

 2. 2. Vinterlammsproduktion : lönar det sig?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Klara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :lammproduktion; vinterlamm; bidragskalkyler; lönsamhet;

  Sammanfattning : Den vanligaste formen av lammproduktion i Sverige är så kallad höstlammspro-duktion, där lammen föds på våren, betar under sommaren och slaktas på hösten. Det förekommer dock att vårfödda lamm inte hinner nå slaktmognad till hösten. LÄS MER

 3. 3. Nybyggnad till fårproduktion

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Norlén; [2004]
  Nyckelord :jordbruksbyggnader;

  Sammanfattning : In Sweden we need more lambs during March to June. I decided to calculate on a spring lamb production, because to many of the Swedish lambs go to slaughter in the autumn. I counted on 1000 ewes which have 2000 lambs each year, 200 of these lambs stays on the farm and replace old ewes. The buildings are 3600 square meters. LÄS MER