Sökning: "vinterträdgård"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet vinterträdgård.

 1. 1. Växter för vinterträdgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gugge Zelander; [2019]
  Nyckelord :vinterträdgård; inglasad balkong; uterum;

  Sammanfattning : Anledningen till detta arbete är vinterträdgårdarna som år efter år står tomma sånär som på ett enstaka olivträd, de vinterträdgårdarna som var tänkta att grönska men som kom av sig. För att kunna fylla vinterträdgården med rätt växter som passar det speciella klimatet är det bra att ha vissa baskunskaper. LÄS MER

 2. 2. Palmträdgården

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ulrika Lavér; [2018]
  Nyckelord :vinterträdgård; Kungsträdgården; palmhus; restaurang; Stockholm;

  Sammanfattning : I've created a winter garden and restaurant as a part of Stockholm's most central, loved and well-attended park, Kungsträdgården. The goal with this project has been to design a public space that adds a functional as well as an aesthetic value to Stockholm, its inhabitants and visitors. .. LÄS MER

 3. 3. Småstadens Forum Futurum

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Robin Larsson; [2018]
  Nyckelord :Small cities; Periphery; Decentralized; Society development; Meetingplace; Symbolic building; Future; Connected; Winter garden; Meetingrooms; Urban planning; Society; Digitalization; Center; Generator; Småstaden; Decentralisering; Periferi; Klyftor; Framtid; Symbolbyggnad; Mötesplats; Vinterträdgård; Stadsplanering;

  Sammanfattning : The most important resource is no longer the river, forest or mine - it is information, creativity and knowledge. Larger urban areas has transformed in to bigger cities with global perspectives, cities where we ́ve never before seen as much segregation and class differences. LÄS MER

 4. 4. Mälarängsskolan F-6

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lukas Lyttkens; [2018]
  Nyckelord :Architecture; school; Stockholm; Sweden; arkitektur; skola; F-6; Mälaräng; Mälarängen; Stockholm; Sverige; KTH;

  Sammanfattning : Platsen för tomten är i Mälaräng, mellan Bredäng och Mälarhöjden. Bredäng och Mälarhöjden är områden som har stora skillnader när det gäller bl.a. befolkningstäthet och medianinkomst. LÄS MER

 5. 5. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2017]
  Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

  Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER