Sökning: "vinterväghållning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet vinterväghållning.

 1. 1. Huvudcykelstråk inom tätort : En omprioritering mellan tillgängligt utrymme och olika färdmedel i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :David Pessa; [2021]
  Nyckelord :Cykeltrafik; infrastruktur; trafikplanering; vinterväghållning;

  Sammanfattning : För att inom tätorter uppnå ett hållbart transportsystem behöver hållbara färdmedel så som cykeltrafik prioriteras under planeringsskedet. Förhållningssättet för hur markanvändning och disponering av tillgängligt utrymme i gaturummet sker, behöver förändras till förmån för bland annat cykeltrafik. LÄS MER

 2. 2. An exploratory study of winter road maintenance and the use of vehicle data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Arin Rashid; [2021]
  Nyckelord :Vehicle data; friction; winter; road maintenance;

  Sammanfattning : The Swedish road network is maintained by the Swedish Transport Administration, municipalities, and entrepreneurs with the goal of keeping the roads in satisfactory condition for traffic. The road operators are responsible for different roads and have several legislations that regulate construction and operation. LÄS MER

 3. 3. Uppvärmda vägar i stadsmiljö jämfört med traditionell snöröjning : En studie över var i centrala Östersund framkomligheten kan förbättras med uppvärmda vägar och om det kan medföra en kostnadsbesparing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Rickard Kåhre; [2020]
  Nyckelord :Uppvärmda vägar; markvärme; snöröjning; framkomlighet; vinterväghållning; fjärrvärme; halkbekämpning;

  Sammanfattning : Det finns flera tillfällen där stadsbussarna i Östersund ställts in de senaste åren på grund av bristande framkomlighet påverkat av halka. Med kommande klimatförändringar och därmed extremare väder kommer krav på halkbekämpning, för att bibehålla eller öka framkomligheten, att öka mer och mer. LÄS MER

 4. 4. Sopsaltning som halkbekämpningsmetod på olika höjdnivåer i Jönköping : En studie för att utforska och undersöka kunskapsläget gällande sopsaltning i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anton Petersson; Alia Abdulsahib; [2019]
  Nyckelord :Breddgrader; DYS-spridare; GC-väg; Höjdskillnad; Saltlake; Sopsaltning; Tallriksspridare; VVIS-puck; Yttemperatur;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The issue that this report addresses revolves around sweep-salting of footways and cycleways. More specifically, it focuses on the fact that large differences in elevation can lead to varying land surface temperatures, which, in turn, complicates winter maintenance when using the sweep-salting method. LÄS MER

 5. 5. Integration av sensorteknik i underhållsprocessen för vinterväghållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fanny Kohberg; [2019]
  Nyckelord :winter road maintenance; maintenance process; process mapping; sensor technology; vintervägunderhåll; underhållsprocess; processkartläggning; sensorteknik;

  Sammanfattning : Winter road maintenance is a necessity during the winter in Sweden, since the weather reduce traffic safety and accessibility, which have great impact on people and society in general. Unlike the degradation process of paved road surface and subgrade, that develops slowly over several years, the general state of the winter road can change significantly within a couple of hours, thus demanding more of road maintenance organisations when it comes to planning and initiating maintenance actions. LÄS MER