Sökning: "violent patients"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden violent patients.

 1. 1. Uppvak efter allmän anestesi på häst- bör man assistera eller inte?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :assisterade uppvak; hängmatta; hydropool; uppvaksrelaterade skador;

  Sammanfattning : Mortaliteten hos häst efter allmän anestesi är avsevärt mycket högre än för smådjur och människor. Detta gäller även om man räknar bort patienter med systemisk påverkan, till exempel kolik. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Haileab Kidane; Leo Pettersson; [2019]
  Nyckelord :threat; violence; nurses; emergency departments; support; akutmottagningar; hot; sjuksköterskor; stöd; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett växande problem på akutmottagningar. Vad som upplevs som hot och våld är individuellt. Sjuksköterskor utsätts för hot och våld från dels patienter, anhöriga, andra sjuksköterskor och läkare. Patienter som var våldsamma kände sig ofta missförstådda eller kränkta. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att ha blivit utsatt för hot och våld inom akutsjukvård. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hayat Merzuk Adem; Salem Kebrab Kidane; [2019]
  Nyckelord :Emergency department; Experiences; Nurse; Threats; violence; Akutsjukvården; Hot; Sjusköterska; upplevelse; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom vården är ett växande problem både globalt och i Sverige. Dessa händelser inträffar särskilt inom akutsjukvården. Sjuksköterskor är en av de yrkesgrupper som mest löper risk att utsättas för hot och våld på grund av deras närhet till patienter och närstående. LÄS MER

 4. 4. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER

 5. 5. Gör inte illa mig, jag vill bara hjälpa dig! : Våld inom vården- Orsaker och påverkan på sjuksköterskor och omvårdnad.

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Peter Rudvald; Todd Bünger; [2018]
  Nyckelord :affect; nurse; patients; prevention; violence; working environment; arbetsmiljö; förebyggande; patienter; påverkan; sjuksköterska; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal utsätts i allt högre grad för våld i sin profession. På de avdelningar där det sker mest våld är inom psykiatrisk, akut och geriatrisk vård. Våldet kan bestå av verbala hot och/eller fysiskt våld. De som främst drabbas är sjuksköterskor och de som oftast är förövare är patienter eller besökare. LÄS MER