Sökning: "violent situation"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden violent situation.

 1. 1. Rätten att försvara sig mot en närstående person - En undersökning av nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Dantorp; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; genus; excess; putativt nödvärn; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en nödvärnsrätt som ger en person rätt till ansvarsfrihet när denna försvarat sig mot ett brottsligt angrepp på sin person. Denna rätt har dock kritiserats för att vara utformad att fungera bättre i typiskt sett manliga våldssituationer, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. Att vårda någon som slåss : Vårdares upplevelse av våldssituationer och hur dessa påverkar vårdrelationen inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Andersson; Jonas Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Violence; experiences; caregivers; therapeutic relationship; lifeworld; forensic psychiatry; Våld; upplevelser; vårdare; vårdrelation; livsvärld; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Rättspsykiatrin i Sverige vårdar psykiskt sjuka lagöverträdare. Våld är vanligt förekommande och ett stort problem inom den rättspsykiatriska vården. Vårdare som blir utsatta för våld trivs sämre med sitt arbete och har högre sjukfrånvaro. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNAD AV SEXUELLT- OCH VÅLDSUTSATTA KVINNOR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lykke Hargreave; Isabell Fritz; [2018]
  Nyckelord :emotioner; kunskap; sexuellt - och våldsdrabbade kvinnor; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistiken över anmälda sexuella övergrepp och våldsbrott mot kvinnor ökar ständigt i Sverige, vilket innebär att sjuksköterskan mer frekvent vårdar de utsatta kvinnorna. Följaktligen är det viktigt att sjuksköterskan känner en säkerhet i omvårdnaden och besitter den kunskap som krävs för att den kvinnliga patienten ska uppleva omvårdnaden som god och respektfull. LÄS MER

 4. 4. At the Endpoint of Violence : A comparative study between the genocide in Bosnia Herzegovina and the conflict in Georgian Abkhazia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Linnea Lönnberg; [2018]
  Nyckelord :genocide; violent escalation; genocidal intent; Bosnia-Hercegovina; Georgia; Abkhazia;

  Sammanfattning : In an attempt to bridge the gap between theories of violent escalation and those of genocide, this paper theorizes genocide to be a strategic choice by leaders in response to a situation which they perceive to lack alternatives. This situation is expected to evolve out of a violent escalation, more precisely civil war. LÄS MER

 5. 5. Responsibility to Protect – A larger tool than anticipated? An analysis of the potential usage of structural violence in the Responsibility to Protect

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Robin Holst; [2017-11-23]
  Nyckelord :Responsibility to Protect; structural violence; direct violence; genocide; crimes against humanity; passive killing;

  Sammanfattning : On a daily basis, many people around the world die due to starvation, structural discrimination and other actions which can be prevented by state actors. The international community has agreed that the sovereignty of the state is vital, which means that what happens within a state is up to their legitimate rulers, with a few exceptions. LÄS MER