Sökning: "violeta kaleskovska"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden violeta kaleskovska.

 1. 1. I deras sneakers - en kvalitativ studie krung unga killars sneakerskonsumtion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Helena Jeraeus; Violeta Kaleskovska; [2012]
  Nyckelord :symbolisk konsumtion; identitet; kultur; sneakers och unga killar; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring av etiska produter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Helena Jeraeus; Ajana Sadikovic; Violeta Kaleskovska; [2009]
  Nyckelord :marknadsföring; etisk konsumtion; fair trade; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER