Sökning: "violin"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet violin.

 1. 1. Från partitur till skiva - Att spela in LYRC Orchestras stråksektion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Ljungberg; [2020-06-26]
  Nyckelord :inspelning; studio; stråk; stråkorkester; orkester; kompositör; genreöverskridande; self-made; Symfonisk Partyfunk; LYRC Orchestra; klassisk utbildning;

  Sammanfattning : This paper seeks to answer the question: “How does one mic, record and process string instruments in anon- classical recording, and where the end product is a soundscape not typically associated with thestringed instrument family?” A few unique challenges were dealt with along the way: How to track the stringsection, that relies heavily on the acoustics of a given room, very close in order to maximize control oversounds in post- production without losing to much of the characteristics of the instrument. Whatmicrophone positions create the ideal sound? My solutions to these challenges is the main body of text inthis paper, and my findings can be summarized as follows: overhead micing each violin and viola with largediaphram condenser microphone, micing close to the bridge with a large condenser microphone for thecelli, and in post production relying quite heavily on the audio from the room microphone captured withboth small- and large-diaphragm condenser microphones. LÄS MER

 2. 2. Intonation i praktiken- En studie i violinistens kanske största hinder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Clara Lindström; [2020-06-04]
  Nyckelord :intonation; violin; gehör; W.A. Mozart; Eugène Ysaÿe; stämningssystem;

  Sammanfattning : Författaren har i detta arbete undersökt om, och isåfall hur, man som violinist kan förbättra sinintonation på ett snabbt och effektivt sätt och ändå få höga resultat. För att göra detta har författarenforskat kring olika stämningssystem och har därefter utvecklat 4 metoder. LÄS MER

 3. 3. Violinteknik – grundteknikens betydelse

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Wängberg; [2020-03-05]
  Nyckelord :Violin; violinkonsert; Sibelius; grundteknik; violinteknik; Kato Havas; Simon Fischer; stråkhållning; intonation; Alexanderteknik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om att jag vill låta som en professionell violinist. Jag hade tre ljudfilerfrån en övningsprovspelning jag gjorde 2015 att utgå ifrån. Jag började med övningar ur böcker,men nådde ingen direkt förbättring. Jag köpte på inrådan av min lärare en ny fiol. LÄS MER

 4. 4. What is the “Ševčík Method”? : Deeper understanding of Otakar Ševčík’s excercises for violin based on the example of his 40 Variations, op. 3

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Angelika Kwiatkowska; [2020]
  Nyckelord :violin; technique; exercises; bow technique; right-hand technique; Ševčík;

  Sammanfattning : In this thesis I have studied the so-called “Ševčík method” based on the example of his 40 Variations, op. 3. I’ve tried to achieve a deeper understanding of what the exercises are good for and how they work. LÄS MER

 5. 5. E, F, G eller 0, 1, 3 : En studie av gitarrlärare på Youtube

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Martin Bylund; [2020]
  Nyckelord :Gitarr; undervisning; tonnamn; tabulatur; gitarrundervisning; instrumentalundervisning; YouTube; tutorial;

  Sammanfattning : Gitarren delar ett problem men andra stränginstrument såsom fiolen – samma ton i samma oktav kan ofta produceras på flera olika ställen på greppbrädan. Gitarrens bandförsedda greppbräda möjliggör även att göra det utan att det behöver vara mer speltekniskt krävande. LÄS MER