Sökning: "viral videos"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden viral videos.

 1. 1. Video Consumption Online - The relationship between the sender and receiver of video clips

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fabian Eide; Jonatan Nuamu; [2020-06-23]
  Nyckelord :Video consumption; video clips; emotions; video content; viral videos; brands;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. It's time to TikTok : Exploring Generation Z's motivations to participate in #Challenges

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johannes Ahlse; Felix Nilsson; Nina Sandström; [2020]
  Nyckelord :Viral Marketing; User-generated content; Generation Z; TikTok; Motivation; Uses and Gratification Theory; Challenges;

  Sammanfattning : Background: With the emergence of new social platforms, nascent strategies of Viral Marketing utilizing User-generated Content has developed. TikTok is a new social media based on User-generated videos, where content is mainly expressed in the form of #challenges. LÄS MER

 3. 3. Human Rights Watch partnered with Upworthy. You won’t believe what happened next… A case study analysis of NGO-new media partnerships

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Michael Wilkinson; [2019]
  Nyckelord :social media; Human Rights Watch; Upworthy; Facebook; Youtube; NGO; media; partnership; Communication for Development;

  Sammanfattning : As media organisations dedicate less money and resources to journalism covering issues relating to development and social change, NGO’s are becoming increasingly visible as news creators, funders and enablers. NGOs and media organisations are now frequently collaborating and even making partnerships to produce news content, which is having wide-ranging effects on the field of journalism. LÄS MER

 4. 4. Is sharing caring? : En kvantitativ studie om intentionen bakom att dela virala videor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Happ; Erik Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Virala videor; delning; eWOM; FIRO; Moment-to-Moment Likeability; Viral Marketing;

  Sammanfattning : Title: Is sharing caring? A quantitative study about the intention behind sharing viral videos. Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration. LÄS MER

 5. 5. Is sharing caring? : En kvantitativ studie om intentionen bakom att dela virala videor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Happ; Erik Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Viral videos; forwarding intention; eWOM; FIRO; Moment-to-Moment Likeability; Virala videor; delning; eWOM; FIRO; Moment-to-Moment Likeability;

  Sammanfattning : Titel: Is sharing caring? En kvantitativ studie om intentionen att dela virala videor   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Amanda Happ och Erik Wilhelmsson   Handledare: Jonas Kågström   Datum: 2019 – Januari   Syfte: Syftet med studien är att analysera faktorerna bakom intentionen att dela en viral video på internet utifrån begreppen videokvalitet, empati, kontroll, altruism och inkludering. Studien genomförs således för att bidra med kunskap om intentionen bakom virala videodelningar till marknadsförare inom ämnet. LÄS MER