Sökning: "virkespaket"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet virkespaket.

 1. 1. Virkesinvägning före torkning : Kan invägning av virkespaket optimera torkningsprocessen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Robin Holmbom; [2017]
  Nyckelord :Wood drying; batch kiln; sawmill; weighing; moisture content; Virkestorkning; kammartork; sågverk; paketvägning; fuktkvot;

  Sammanfattning : Virkestorkning är ett mycket energikrävande men nödvändigt förädlingssteg för träindustrin. Eftersom energi- och tidsåtgången framförallt är beroende av mängden fukt som ska drivas ur virket så är kännedom om virkets initiala och slutliga fuktinnehåll avgörande för en optimerad process. LÄS MER

 2. 2. Framtida förbättringsförslag för kombi- och omlastningsterminal : En fallstudie på Alvestas kombi- och omlastningsterminal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Delius; Matilda Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kombi- och omlastningsterminal; intermodala transporter; utnyttjandegrad; interna och externa faktorer;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i Logistik, 30 hp Författare: Matilda Svensson och Hanna Delius Handledare:Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Titel: Framtida förbättringsmöjligheter för kombi- och omlastningsterminaler - En fallstudie på Alvestas kombi- och omlastningsterminal Nyckelord: Kombi- och omlastningsterminaler, intermodala transporter, utnyttjandegrad, interna och externa faktorer   Arbetets syfte är att identifiera och analysera interna och externa faktorer som uppstår på kombi- och omlastningsterminaler samt att analysera hur utbudet på kombi- och omlastningsterminaler kan utvecklas för att möjliggöra ökad utnyttjandegrad.   Arbetet har besvarat tre frågeställningar: Vilka interna och externa faktorer har lett till att kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta inte når önskad utnyttjandegrad?    Interna faktorer: kompetens, typ av gods, lagring, hantering av gods/ej synkroniserat, ej elektrifierade spår, informationshantering, typ av utrustning, ej kontinuerligt flöde, utrymme och markunderlag. LÄS MER

 3. 3. Tidsstudier och analyser av det interna transportarbetet av rundvirke och sågade produkter på ett sågverk : en fallstudie på Rörvik Timber Tvärskog AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jacob Forsberg; Kasper Romuk-Wodoracki; [2015]
  Nyckelord :internlogistik; sågverk; produktivitet; tidsstudie; timmerplan; virkespaket; wheel loader; forklifts; internal logistics; productivity; timber yard; wood package;

  Sammanfattning : Internlogistik och materialhantering är viktiga delar av ett sågverks verksamhet. Rörvik Timber Tvärskog AB var intresserade av att få en bättre uppfattning om internlogistiken och om truckarnas och hjullastarnas prestation. LÄS MER

 4. 4. Direktmarknadsföringens alternativ : en fallstudie för Logosol AB

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Markus Forsbäck; [2004]
  Nyckelord :direktmarknadsföring;

  Sammanfattning : Logosol is a company that produce small-scale wood processing products. To be able to expand the business Logosol have decided to increase exports, their target markets are the US, Russia, Germany and Norway. The expansion has mainly been through subsidiaries situated on the abroad markets. LÄS MER