Sökning: "virtual assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden virtual assessment.

 1. 1. Sjuksköterskans icke-farmakologiska tillvägagångssätt för att minska procedursmärta hos barn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathilda Hellgren; Emma Gillnäs; [2021]
  Nyckelord :Barn; Distraktion; Lidande; Medicinska procedurer; Procedursmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta orsakad av olika medicinska behandlingar och undersökningar kallas för procedursmärta och den vanligaste formen av procedursmärta är orsakad av kanyler. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att lindra lidande genom att tillämpa en personcentrerad vård. LÄS MER

 2. 2. Mönstersimulering av kamouflage : Framtagning av metodik för virtuell utvärdering av visuell maskeringsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Reihammar; [2020]
  Nyckelord :camouflage assessment; signature management; photo simulation; virtual assessment; kamouflageutvärdering; signaturanpassning; fotosimulering; virtuell utvärdering;

  Sammanfattning : Saab Barracuda utvecklar och tillverkar avancerade kamouflagesystem för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Signaturanpassning är en grundläggande del av taktiska strategin för militära styrkor och uppnås genom att reducera kontrasten mot bakgrunden för ändamålsenliga våglängdsområden inom det elektromagnetiska spektrumet. LÄS MER

 3. 3. IoT Pentesting: Obtaining the Firmware of a Smart Lock

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Borg; Carl Aston Francke; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things; Penetration testing; Threat modelling; Firmware; Hardware; Sakernas internet; Penetrationstesting; Hotmodellering; Firmware; Hårdvara;

  Sammanfattning : Consumer Internet of Things (IoT) has become increasingly popular over the past years and continues to grow with virtual assistants, wearable devices and smart home appliances. Within the consumer IoT market, smart locks have gained popularity. Smart locks offer the consumers a convenient way of handling keys and access to their home. LÄS MER

 4. 4. Accelerated test for vehicle body durability basedon vehicle dynamics simulations using pseudodamage

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Nicola Giacomini; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicle body durability evaluation strongly relies on the possibility of testing areal prototype on different testing surfaces, such as proving grounds, test rigsand real roads. Although many efforts have been made to reduce time requiredfor testing, this still remains one of the main resource-demanding phases in avehicle development. LÄS MER

 5. 5. Assessment of mammography screening using clinical and virtual data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Hanna Tomic; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: Virtual clinical trials (VCT) in medical imaging can be used to predict the outcome of clinical trials, by simulating anatomy, imaging methods and image interpretation. VCTs could reduce the cost and duration of clinical trials and their dependence on available patients. LÄS MER