Sökning: "virtual communities"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden virtual communities.

 1. 1. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandra Peltonen; [2019]
  Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER

 2. 2. DO CONSUMERS BELIEVE EACH OTHER ONLINE? : A study of how consumers assess credibility of brand-related UGC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Ketola; Sandra Norrman; [2019]
  Nyckelord :UGC; brand-related UGC; user-generated content; consumer-generated content; consumer power; consumer response; e-WOM; brand perception; co-creation; brand communication; UGC marketing; brand management; communication process; credibility;

  Sammanfattning : With the gradual rise of Web-2.0 based platforms, Internet users were given the possibility to interact with each other in virtual communities. LÄS MER

 3. 3. The Role of Online Brand Community and Social Networks in Corporate Brand Development: A focus on the machinery equipment industry

  L1-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jiewen Cheng; Maria Contreras; Thuy Duong Nghiem; [2019]
  Nyckelord :B2B companies; Online brand community; Social networks; Relationship marketing; Corporate brand building; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose – This paper aims to explore online brand communities on social media platforms, built by B2B companies in the machinery equipment industry, and how these virtual spaces can contribute to relationship marketing and corporate brand building. Design/methodology/approach – The paper adopts both literature review and a multiple case study approach of two companies, Caterpillar and John Deere, in order to provide in-depth understanding and new insights. LÄS MER

 4. 4. En frånkopplad vecka - En kvalitativ studie om frånkoppling från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Hansson; Emma Thelin; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Frånkoppling; Medieanvändning; Nätverkssamhället; Social tillhörighet; Virtuella gemenskaper; Ensamhet; Tillgänglighet; FOMO; Nomophobia;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att undersöka hur frånkoppling av sociala medier upplevs påverka vänskapsrelationer och kommunikationsmöjligheter. Studien genomförs med en kvalitativ forskningsansats med etnografi som metod. LÄS MER

 5. 5. "You think you do, but you don´t" : En netnografisk fallstudie av fanservern Nostalrius virtuella demonstration för kreationen av World of Warcraft vanilla/legacy servers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rickard Koskenniemi; [2018]
  Nyckelord :WoW; World of Warcraft; virtual; digital; activism; Nostalrius;

  Sammanfattning : The virtual and digital world develops and changes frequently, within recent technology and the ways of using it. A complex phenomenon online with variables which isn’t fully defined in how they should be used or their strengths. One such thing is the use of the virtual and it´s tools in social movements. LÄS MER