Sökning: "virtual fitting technology"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden virtual fitting technology.

 1. 1. 3D som stöd vid produktutveckling : Undersöker gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista samt passformsåtergivelse i 3D för överdelsplagg herr

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Broberg; [2018]
  Nyckelord :3D mannequin; virtual fitting technology; apparel product development; menswear; alpha size; 3D mannekäng; passform; produktutveckling; avprovning; herrkläder; alfastorlek;

  Sammanfattning : Grunden för arbetet bygger på uppdragsgivarens intresse att arbeta med 3D simulering för passformsbedömning av klädesplagg vid produktutveckling. Rapportens syfte är att undersöka programvaran Lectra Modaris 3D version V8R1 funktioner, möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 2. 2. Improving Conventional Image-based 3D Reconstruction of Man-made Environments Through Line Cloud Integration

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Martin Gråd; [2018]
  Nyckelord :Image-based 3D reconstruction; SfM; MVS; Poisson surface reconstruction; line cloud; point cloud; PCA; k-d tree;

  Sammanfattning : Image-based 3D reconstruction refers to the capture and virtual reconstruction of real scenes, through the use of ordinary camera sensors. A common approach is the use of the algorithms Structure from Motion, Multi-view Stereo and Poisson Surface Reconstruction, that fares well for many types of scenes. LÄS MER

 3. 3. 3D-simulation som avprovningsmetod : Inriktat mot tights för sportutövning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Petersson; [2018]
  Nyckelord :Virtual fitting; 3D-simulation; 3D-fitting; fitting method; tights; Virtuell avprovning; 3D-simulering; 3D-avprovning; avprovningsmetod; tights;

  Sammanfattning : Denna studie om 3D-avprovning för sport-tights är en kandidatuppsats i designteknik. Företaget studien är utvecklad för jobbar med sportkläder och har i dagsläget ett intresse av att använda sig av 3D-simulering som avprovningsmetod. LÄS MER

 4. 4. WikUp - Quick learning in Augmented Reality using Wikidata

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rasmus Olofzon; [2018]
  Nyckelord :augmented reality; Wikidata; interaction design; iterative design; Unity; Meta 2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Learning is something everyone has to do. Different approaches to facilitate the process of learning has been tried throughout history. With technologies such as Internet, and augmented and virtual reality there might be possibilities to devise new ways of learning. LÄS MER

 5. 5. Embodiment and the Boundaries Between Us in Virtual Reality - A critical analysis of inclusivity in social virtual reality environments

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Claudia Maneka Maharaj; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; Social structures; Inclusivity; Diversity; Gender; Race; Ethnicity; Culture; Phenomenology; Agential Realism; Design; Technology; Discourse; Embodiment; Bodies; Social environments;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) is considered the next major communication tool and its potential has been described as “a ubiquitous force and as pervasive and transformative as the internet was in the 90s or the smartphone was in the 2000s” (Somasegar, 2016). Social spaces in VR (SocialVR) are at the forefront of developing new possibilities in communication that could offer greater connection and understanding between people around the world. LÄS MER