Sökning: "virtual fitting technology"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden virtual fitting technology.

 1. 1. Evaluation of four different virtual locomotion techniques in an interactive environment

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Bond; Madelein Nyblom; [2019]
  Nyckelord :virtual reality; locomotion; evaluation; interaction;

  Sammanfattning : Background: Virtual Reality (VR) devices are becoming more and more common as game systems. Even though modern VR Head Mounted Displays (HMD) allow the user to walk in real life, it still limits the user to the space of the room they are playing in and the player will need virtual locomotion in games where the environment size exceeds that of the real life play area. LÄS MER

 2. 2. 3D som stöd vid produktutveckling : Undersöker gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista samt passformsåtergivelse i 3D för överdelsplagg herr

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Broberg; [2018]
  Nyckelord :3D mannequin; virtual fitting technology; apparel product development; menswear; alpha size; 3D mannekäng; passform; produktutveckling; avprovning; herrkläder; alfastorlek;

  Sammanfattning : Grunden för arbetet bygger på uppdragsgivarens intresse att arbeta med 3D simulering för passformsbedömning av klädesplagg vid produktutveckling. Rapportens syfte är att undersöka programvaran Lectra Modaris 3D version V8R1 funktioner, möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Virtuell- och fysisk avprovning : En jämförelse mellan virtuell- och fysisk avprovning av överdelsplagg i unisexstorlekar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hamide Sopjani; [2018]
  Nyckelord :3D-simulation; virtual try-on; fitting; avatar; digitized fabric; 3D-simulering; virtuell avprovning; passform; avatar; digitalisering av tyg;

  Sammanfattning : Denna studie skrivs i ett intresse av ett företag som arbetar med 3D-simulering vid prototypframtagning av provplagg. Syfte med studien är att undersöka korrespondensen mellan virtuell- och fysisk avprovning gällande storlek, passform och val av tyg. LÄS MER

 4. 4. Improving Conventional Image-based 3D Reconstruction of Man-made Environments Through Line Cloud Integration

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Martin Gråd; [2018]
  Nyckelord :Image-based 3D reconstruction; SfM; MVS; Poisson surface reconstruction; line cloud; point cloud; PCA; k-d tree;

  Sammanfattning : Image-based 3D reconstruction refers to the capture and virtual reconstruction of real scenes, through the use of ordinary camera sensors. A common approach is the use of the algorithms Structure from Motion, Multi-view Stereo and Poisson Surface Reconstruction, that fares well for many types of scenes. LÄS MER

 5. 5. Lösningsförslag till upphängningsanordning förrespiratorslang

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Jenny J Jing Jin; [2018]
  Nyckelord :Södersjukhuset; respiratorslang; upphängningsanordning; CAD; 3D-skrivare; rendering;

  Sammanfattning : För patienter med stora andningsbesvär tillämpas det respiratorbehandling, andningstub är en av metoden. Slangen till respiratorn belastar patientens mungipa, för att undvika det används det en upphängningsanordning. LÄS MER