Sökning: "virtual local area network"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden virtual local area network.

 1. 1. A Novel, Wave-based Control Architecture for Collaborative Haptic Virtual Environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Haptic feedback, the introduction of sense-of-touch into virtual environments, has been shown to have many benefits in practical applications. One such area of interest, is the increased performance of tasks that require collaboration. LÄS MER

 2. 2. Performance of Disk I/O operations during the Live Migration of a Virtual Machine over WAN

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kommunikationssystem

  Författare :Revanth Vemulapalli; Ravi Kumar Mada; [2014]
  Nyckelord :Virtualization; XEN; DRBD; iSCSI; NFS; Iometer; Distributed Replicated Block Device; file storage; block storage; virtual machine; VM; I O performance;

  Sammanfattning : Virtualization is a technique that allows several virtual machines (VMs) to run on a single physical machine (PM) by adding a virtualization layer above the physical host's hardware. Many virtualization products allow a VM be migrated from one PM to other PM without interrupting the services running on the VM. LÄS MER

 3. 3. Segmentering av lokala nätverk - För mikro- och småorganisationer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Christopher Hermansson; Sebastian Johansson; [2010]
  Nyckelord :segmentation; local area network; LAN; virtual local area network; VLAN; firewall; access control list; acl; segmentering; lokala nätverk; LAN; virtuella lokala nätverk; VLAN; brandvägg; access control list; acl;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att beskriva ett antal olika tillvägagångssätt man kan använda sig av då man har behov av att dela in ett lokalt nätverk i olika segment och med det även kunna reglera trafikflödet mellan segmenten. De lösningar som presenteras i arbetet är inriktade mot mikro- och småföretag. LÄS MER

 4. 4. Reliability and Load Handling Problem in Internet Service Provider’s Network

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Mirza Kashif Abrar; Imran Pervaiz; [2009]
  Nyckelord :Internet Service Provider; ISP; Hot Standby Routing Protocol; HSRP; Virtual Local Area Network in Virtual Local Area Network; VLAN in VLAN; QinQ;

  Sammanfattning : This thesis puts forward a new solution to provide the reliable network to the Internet Service Provider (ISP). This study mainly focuses on the ISPs network to provide reliability and the load balancing. LÄS MER

 5. 5. Device aggregation with data networking : Implementing a Personal Area Network

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Shasha Zhang; [2008]
  Nyckelord :PDA; SLP; network; remote desktop;

  Sammanfattning : Technology is advancing rapidly and intelligent devices are becoming affordable and wireless infrastructure is becoming pervasive. Personal information technology appliances have become part of our life, via cellular phones, PDAs, Bluetooth headsets, handheld keyboards, GPS, and digital cameras. LÄS MER