Sökning: "virtual network functions"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden virtual network functions.

 1. 1. Evaluation of Using Secure Enclaves in Virtualized Radio Environments

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Emil Norberg; [2019]
  Nyckelord :Enclave; Open Enclave; Asylo; VNF;

  Sammanfattning : Virtual Network Functions (VNFs) are software applications that process network packets in virtualized environments such as clouds. Using VNFs to process network traffic inside a cloud, which could be controlled by a third-party, exposes the secrets that are stored within the VNFs to a significant amount of threats. LÄS MER

 2. 2. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 3. 3. Deep Reinforcement Learning for Adaptive Resource Allocation in Virtualized Network Functions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Ignat; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Network Function Virtualization (NFV) is the transition from proprietary hardware functions to virtualized counterparts of them within the telecommunication industry. These virtualized counterparts are known as Virtualized Network Functions (VNFs) and are the main building blocks of NFV. LÄS MER

 4. 4. Generation and Validation of Network Configuration for Evolved Packet Core

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rohith Reddy Jonnalagadda; [2018]
  Nyckelord :NFV; virtual-EPC; VNF’s; EPG; SGSN-MME; SAPC;

  Sammanfattning : Context: In the recent times, Industries are employing network function virtualization (NFV) for improved deployment flexibility, built for the most demanding environments. The benefits of Ericsson virtual Evolved Packet Core includes all the benefits of NFV and provides verified solutions addressing a large number of vertical use-cases. LÄS MER

 5. 5. Generic Deployment Tools for Telecom Apps In Cloud : terraforming

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Nikhil Mara; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Network function virtualization is gaining acceptance as modern approach enabling telecom equipments to run as software modules known as VirtualNetwork Functions(VNFs) on IT hardware on top of cloud.To host these modules, virtual infrastructure is needed within the cloud.For this purpose,cloud orchestrators are used. LÄS MER