Sökning: "virtual reality ethics"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden virtual reality ethics.

 1. 1. Virtuell simulerad undervisning om språkutredning i speciallärarutbildningen : om lärande, etik och bedömningspraktik

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carin Bergqvist; Maria Månsson; [2019]
  Nyckelord :VR; Virtual reality; Education; Special needs education; Special needs teacher; Dynamic assessment; Language; Writing and reading assessment; Vulnerability; Situated perspective; Design for learning; Design för lärande; Dynamisk bedömning; Högre utbildning; Kartläggning; Situerat perspektiv; Speciallärare; Speciallärarprogrammet; Språklig sårbarhet; Språk-; skriv- och läsutredning; Virtual reality; VR;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka betydelsen av att använda virtuell simulerad undervisning (virtual reality, VR) i speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling som alternativ och komplement till autentiska test med elever för att belysa lärande, etiska aspekter och bedömningsformen i en VR-miljö. Bakgrunden till studien är att speciallärarstudenterna behöver öva upp sina färdigheter i att genomföra språk-, skriv- och läsutredningar. LÄS MER

 2. 2. Employing immersion to communicate archaeology: A visitor-centered approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Panagiota Georgana; [2019]
  Nyckelord :museum experience; museum visitors; visitor-centered approach; user experience design; UX design; virtual reality; immersion; framework; virtual reality ethics; exhibition design; museum; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The present thesis examines how the museum visitor’s experience is being transformed by various developments and particularly by the advent of virtual reality technology. The research focused on identifying the problems of communicating the archaeological information to the museum audiences while highlighting best practices and proposing solutions. LÄS MER