Sökning: "virtual reality"

Visar resultat 1 - 5 av 854 uppsatser innehållade orden virtual reality.

 1. 1. Strokerelaterad motorisk funktionsnedsättning i det tidiga skedet : En kartläggning av arbetsterapeutiska interventioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hajar Esmaili; Alma Hultman; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Stroke; Motorisk rehabilitering; Intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en cerebrovaskulär sjukdom som leder till nedsatta motoriska och kognitiva funktioner, och i värsta fall död. Tidiga rehabiliterande interventioner kan lindra funktionsnedsättningars allvarlighetsgrad och i bästa fall återställa dem helt. LÄS MER

 2. 2. Virtual Reality och AugmentedReality som verktyg inomkompetensutveckling för företag : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kajsa Berggren; Isabelle von Schreeb; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka det värde som kommer med användandet av den virtuella verkligheten, VR, och den förstärka verkligheten, AR, i samband med kompetensutveckling hos tillverkande företag. Med hjälp av teoretiska studier, kvalitativa intervjuer och faktiskt användande har det tillförda värdet kunnat uppskattas kvalitativt. LÄS MER

 3. 3. Design and Examination of Applying Mobile Technologies and Augmented Reality to Support Learning History in the Classroom

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sepideh Tavajoh; [2023]
  Nyckelord :Mobile technology; Augmented Reality; Interaction Design; Human User Center Design; Tangible; and Intangible Cultural Heritage.;

  Sammanfattning : In recent decades, debates on applying digital technologies in the humanities field have increased. Discussions focus on developing a sustainable approach to learning humanities using Immersive digital technologies, such as Virtual Reality and Augmented Reality (VR & AR). LÄS MER

 4. 4. Virtuell driftsättning av robotar med VR-teknik

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Simon Qvintmark Marcotti; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att studera hur en virtuell driftsättning skulle skapas till Gävle högskolans Kuka robotar, var två stuider utförs. Den första studien skapar olika simuleringar med industriprocesser genom att använda Offline programmerings (OLP) programmen KukaSim 4.0 och Visual Components Premium 4.4. LÄS MER

 5. 5. Effectiveness of collaborative virtual reality for remote teams

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kamen Dimitrov; Jakub Kozak; [2022]
  Nyckelord :virtual reality; remote teams; collaboration; media synchronicity theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : The number of remote teams has increased in recent years and this upward trend may persist. The growth is partly enabled by advancements in Information and Communication Technolo-gy (ICT) and globalization. LÄS MER