Sökning: "virtual reality"

Visar resultat 1 - 5 av 717 uppsatser innehållade orden virtual reality.

 1. 1. Cultural Heritage Reconstruction of the Cinema Flamman Using VR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Burman; Jonathan Eksberg; Mirai Ibrahim; Tommi-Roy Karlsson; Johan Pettersson; Adam Rohdell; [2021-09-14]
  Nyckelord :Virtual Reality; User Experience; Cultural Heritage Preservation; Software Development; Game Design;

  Sammanfattning : Virtual reality is adopted in many areas such as the military, education, health care,and preservation of cultural heritage. This thesis will further explore the possibilityof cultural heritage preservation in virtual reality by reconstructing the environmentof the old and defunct cinema in Gothenburg named Flamman. LÄS MER

 2. 2. HUR SER ANSTÄLLDA INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN PÅ VR/AR SOM VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING? - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Michaela Olausson; Nathalie Bredby; [2021-08-24]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; virtual reality; värdeskapande; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling är ett område det pratas mycket om, både i vardagen och i arbetslivet, och som är ett ständigt aktuellt ämne på dagens arbetsmarknad. Inom många branscher råder det kompetensbrist och arbetet med att säkerställa att organisationer har den kompetens som krävs är en viktig del i HR-arbetet. LÄS MER

 3. 3. Adapting to Accelerated Digitalization of Learning Services - A Single Case Study of Global Service Training at Volvo Buses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Ryfors; Vanja Lieback; [2021-07-08]
  Nyckelord :Explicit knowledge; tacit knowledge; knowledge transfer; knowledge sharing; knowledge transformation; information and communication technologies ICTs ; digital learning; digital tools; gamification; virtual reality VR ; augmented reality AR ;

  Sammanfattning : This thesis aims to research the accelerated digitalization of learning services in a globalcontext. The thesis further aims to research how a multinational company can leverage digitalsolutions to add value for their aftermarket. To fulfill this aim, the research is conducted incollaboration with the global bus manufacturing company Volvo Buses. LÄS MER

 4. 4. Evaluating digital twin data exchange between a virtual and physical environment regarding lighting quantity

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alyaá Tabbah; [2021]
  Nyckelord :Digital Twin Technology; Physical and Virtual Environment; Data Exchange and Lighting Environment;

  Sammanfattning : Building Information Management and Digital Twin technology with help of Smart lights can optimizethe built environment impacting our health and well-being, by providing the right amount of light at theright time of day. Lighting simulation is challenging, due to the strict requirements to represent reality. LÄS MER

 5. 5. Anomaly detection in 5G beam propagation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Katarina Hellgren; Phiphi Tran; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; wireless communication; 5G; beam propagation; DBSCAN; KNN; anomaly detection; clustering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Advancements in today's technology has motivated invention of faster mobile communication systems. The fifth generation mobile network, 5G, is the latest version made by the third generation partnership project (3GPP) and expects to both increase connection speed and reduce latency, which eventually will make it applicable in supporting state-of-the art technologies such as virtual reality and self-driving vehicles among others. LÄS MER