Sökning: "virtual teams"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden virtual teams.

 1. 1. ICE-metodikens inverkan på projektering : En kartläggning av ICE-metodiken i stora komplexa anläggningsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Hjort; Martin Skär; [2018]
  Nyckelord :VDC; ICE; Samprojektering; Beroende; Ledtid;

  Sammanfattning : Ett samhälle som präglas av digitalisering kräver en omställning av traditionella arbetssätt. En bransch som anses ligga efter i den digitala utvecklingen jämfört med många andra, är bygg- och anläggningsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Success Factors and Inhibitors of Virtual Teams: Exploring the Influence of Personality on Team Preference, Motivation and Team Climate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jan Renfordt; [2018]
  Nyckelord :virtual teams; personality; work motivation; team climate; team preference; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates the influence of personality, preference for working in virtual teams, alone or in face-to-face teams on work motivation and team climate of individuals working in virtual teams. This study used mixed methods, by collecting experiences of virtual team members in regard to inhibitors and success factors of their team and data from personality and motivational scales. LÄS MER

 3. 3. Virtual teams make SMEs leap like frogs : A research regarding how virtual teams influence the internationalization process within a SME

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jakob Eriksson; Emanuel Snårelid; [2018]
  Nyckelord :Virtual Teams; Physical Teams; Team; Technology; Internationalization; Uppsala stage model; Network approach; Culture; Challenges; Advantages; Management; SMEs.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine what impact the new phenomena of virtual teams have on a Swedish SMEs internationalization process. The method of the thesis was decided to be a qualitative study, together with an abductive approach. LÄS MER

 4. 4. Att bedriva ledarskap via ett digitalt kommunikationsverktyg : En empirisk studie om upplevelsen av ledarskapet via det digitala kommunikationsverktyget SPARK

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Brenda Lebel; Ylva Ahlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The IT consultants today have a central part of the digital development that we are experiencing right now. This makes it more important than ever for IT consultants to adapt to the digitalization that is developing and also to be creative in the ways they use technology. LÄS MER

 5. 5. A Virtual Road to the Global Market - A new paradigm for Born Globals' organizational structures?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Tobias Paulsson; Stephanie Hornevall; [2018]
  Nyckelord :Born Globals; Virtual Teams; Virtual Born Globals; Internationalization; Dynamic Capabilities;

  Sammanfattning : This thesis builds on the argumentation by business advisors and academic scholars, that quick and extensive internationalization is a key competitive advantage in today's fast-paced economy. By reviewing literature, it can be established that very little is discussed regarding the strategic options to increase international scope for Born Globals. LÄS MER