Sökning: "virtuell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden virtuell identitet.

 1. 1. Virtuell simulerad undervisning om språkutredning i speciallärarutbildningen : om lärande, etik och bedömningspraktik

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carin Bergqvist; Maria Månsson; [2019]
  Nyckelord :VR; Virtual reality; Education; Special needs education; Special needs teacher; Dynamic assessment; Language; Writing and reading assessment; Vulnerability; Situated perspective; Design for learning; Design för lärande; Dynamisk bedömning; Högre utbildning; Kartläggning; Situerat perspektiv; Speciallärare; Speciallärarprogrammet; Språklig sårbarhet; Språk-; skriv- och läsutredning; Virtual reality; VR;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka betydelsen av att använda virtuell simulerad undervisning (virtual reality, VR) i speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling som alternativ och komplement till autentiska test med elever för att belysa lärande, etiska aspekter och bedömningsformen i en VR-miljö. Bakgrunden till studien är att speciallärarstudenterna behöver öva upp sina färdigheter i att genomföra språk-, skriv- och läsutredningar. LÄS MER

 2. 2. Rise of The Robots : En innehållsanalys om representation av virtuella influencers

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Denise Sundvall; Sara Harila; [2019]
  Nyckelord :Virtuell influencer; representation; Instagram; semiotik; identitet; publik; interaktion; hyperrealitet; simulation;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks representationen av virtuella influencers och interaktionen mellan publiken. Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för detta nya fenomen som idag växer på sociala medier, och framför allt Instagram. LÄS MER

 3. 3. ”Jag skulle aldrig se mig själv som en gamer” : En kvalitativ studie om dataspelande medelålders män

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Pekkari; [2019]
  Nyckelord :Computer game; social interaction; late modernity; identity; gamer; Dataspel; social interaktion; senmodernitet; identitet; gamer;

  Sammanfattning : Under den senaste 20-års perioden har dataspelande ökat i popularitet bland stora delar av befolkningen i den industrialiserade västvärlden (Interactive Software Federation of Europe, 2012). Dataspel har gått från att vara en fritidssysselsättning som ungdomar ägnar sig åt till att ha blivit ett signifikant kulturellt fenomen som stora delar av befolkningen ägnar sig åt. LÄS MER

 4. 4. Operation Fasad : En studie om hur barn skapar sig en identitet på det sociala mediet Snapchat

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater; Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Daniel Caldeborn; Johan Ågren; [2017]
  Nyckelord :Barn; Sociala medier; Snapchat; Identitet; Genus; Publik; Offentlighet;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur barn i åldrarna 10-13 använder sig utav det sociala mediet Snapchat. Författarna av studien har genomfört två stycken fokusgruppsintervjuer där grupperna har varit indelade i kön. Båda grupperna har bestått av totalt fem stycken informanter. LÄS MER

 5. 5. Alla är lyckade och lyckliga på Instagram : En retorisk receptionsstudie om hur unga kvinnor upplever och tolkar innehållet som visas på Instagram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :April Caarp; [2016]
  Nyckelord :Social Behaviour Law; Samhälls-; beteendevetenskap; juridik; Instagram; kvinnor; identitet; unga; genus; kapital; livsstil; konsumtion; Schröders; flerdimensionella; modell; retorisk; analys; persona; habitus; sociala medier; virtuell identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is that through a rhetorical reception analysis to find out how young women interpret a specific content downloaded from Instagram in the form of four collage containing a total of 24 different images. The collages are based on four hashtags: #home, #breakfast, #happiness and #lifestyle. LÄS MER