Sökning: "virtuell simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden virtuell simulering.

 1. 1. Virtuell driftsättning av robotar med VR-teknik

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Simon Qvintmark Marcotti; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att studera hur en virtuell driftsättning skulle skapas till Gävle högskolans Kuka robotar, var två stuider utförs. Den första studien skapar olika simuleringar med industriprocesser genom att använda Offline programmerings (OLP) programmen KukaSim 4.0 och Visual Components Premium 4.4. LÄS MER

 2. 2. SIMIT användningsområden vid virtuelldriftsättning av produktionsutrustning : En fallstudie på hur SIMIT kan användas för att skapa simuleringar för en robotcell

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Sened Welday; [2022]
  Nyckelord :Factory Aacceptens Test; Automated generated simulation; Digital tvilling; Virtuell driftsättning; Simulering; PLC Emulering; PLC verifiering; SIMIT;

  Sammanfattning : Det traditionella sättet att programmera industriella styrsystem har alltid varit ettkostsamt och oförutsägbart sätt att driftsätta produktionsutrustning. Detta beror påatt styrsystemen programmeras parallellt med driftsättningen som sker sent iprojektet vilket inte ger mycket rum för misstag. LÄS MER

 3. 3. Virtuellt simulerad utbildning för räddningstjänsten: Intryck och observationer från övningsverksamhet i Skaraborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Björn Appehl; [2022]
  Nyckelord :Räddningstjänst; brandkår; virtuell simulering; utbildning; XVR;

  Sammanfattning : Virtuellt simulerad utbildning har existerat länge och tillämpas i olika sammanhang, exempelvis vid utbildning av piloter genom flygsimulatorer - en väletablerad form av virtuell simulering. En mindre utforskad tillämpning av virtuell simulering i utbildningssyfte är inom räddningstjänsten. LÄS MER

 4. 4. Virtuell driftsättning i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Helena Rahm Juhlin; Marcus Wiberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Processindustrin står inför utmaningar för att växla om till Industri 4.0. Det ställer högre krav på effektiva och hållbara produktionssystem. Ett bidrag till utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER

 5. 5. Simulerad nivåreglering av vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Hadi Azizi; [2022]
  Nyckelord :simulering; vattennivåreglering; simit; plcsim advanced; tia portal; utskov; hmi; virtuell modell;

  Sammanfattning : Vattenkraften är en viktig del av den svenska elförsörjningen och tillgodoser cirka 45 % av det årliga elbehovet i landet. Vattenkraften utnyttjar höjdskillnaden mellan inflödet och utflödet för att driva turbiner och producera el. LÄS MER