Sökning: "virtuella möten"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden virtuella möten.

 1. 1. Team members` perspectives on communication after the transition to virtual teams due to the COVID-19 outbreak.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gabriela Anna Zoltek; [2021]
  Nyckelord :virtual teams; COVID-19; communication; physical meetings; individual autonomy; productivity; virtuella team; COVID-19; kommunikation; fysiska möten; individuell autonomi; produktivitet;

  Sammanfattning : The outbreak of the COVID-19 pandemic has strongly impacted the global workplace. A great number of organizations which had never before allowed their employees to work from home now do so. Many co-located, traditional teams have changed their work setting to virtual, and have become virtual teams. LÄS MER

 2. 2. "Vanans makt" : En kvalitativ diskursanalys av digital kommunikation i arbetslivet ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofie Skallberg; [2021]
  Nyckelord :Antaganden; Bacchi; Digital kommunikation; Digitala- Virtuella möten; Diskurs; Foucault; Föreställning; IKT; Kommunikationskanal; Kommunikationsmedium; Kompetens; Problemrepresentation; Vana; WPR-ansatsen;

  Sammanfattning : I och med den rådande coronapandemin kännetecknas dagens svenska arbetsliv till stor del av hemarbete och digital kommunikation. Att synliggöra diskursen om digital kommunikation ur ett arbetsgivarperspektiv blir relevant då dagens händelser kan tänkas påverka diskursen om hur arbete ska utföras. LÄS MER

 3. 3. Problem och potentiella förbättringsmöjligheter vid virtuella möten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Julia Larsson Dürango; Lina Lind; [2021]
  Nyckelord :Virtuella möten; möteskvalité; systemstöd; organisation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av pandemins utbrott har världen fått ställa om sina möten från fysiska möten till virtuella möten. Den här studien ämnar att undersöka svårigheter som förekommer vid virtuella möten. LÄS MER

 4. 4. Förändras ledarskapet när det sker på distans? : En studie om chefers upplevelse av ledarskapets förändring till distansarbete på ett IT-företag till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mira Pelkonen; Ronja Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :leadership; virtual teams; adaptive leadership; situational leadership; E-leadership; ledarskap; virtuella team; adaptivt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; E-ledarskap;

  Sammanfattning : Covid-19 is a virus that has been rapidly spreading throughout the entire world from the start of 2020 and continued even during 2021. In a little bit over a year Sweden had more than one million confirmed cases of Covid-19. LÄS MER

 5. 5. Skillnaden mellan fysiska och virtuella företagsmöten : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Dahlberg Hermansson; Louise Lundin; [2021]
  Nyckelord :Sensemaking; meetings; virtual meetings; digitalization; Sensemaking; möten; virtuella möten; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: det organisationer har gemensamt är att människor sätts systematiskt sammanför att gemensamt lösa en uppgift. Möten är en av de vanligaste händelserna i organisationen och är ständigt återkommande. Idag behöver inte möten vara platsbundet till ett fysiskt rum utan kan genomföras genom digitala verktyg. LÄS MER