Sökning: "virtuella medier"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden virtuella medier.

 1. 1. Att lära genom att göra : En kvalitativ studie av lärares arbete med fysiska och virtuella fältstudier i undervisning i geografi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lukas Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Geografi; Fältstudier; Virtuell; Fysisk; Möjligheter; Utmaningar;

  Sammanfattning : The focus of this essay is to explore and investigate active teachers´ management of field studies in the subject of geography. The concept of field studies is wide, which is why all forms of outdoor education will be included. Field studies from inside the classroom, alongside tools such as computers, will also be part of the concept. LÄS MER

 2. 2. VR-designers arbete med tillgänglighet inom virtuella upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Lina Krook; Miho Shinkai; [2021]
  Nyckelord :VR; virtual reality; accessibility; inclusive design; VR; virtuell verklighet; tillgänglighet; inkluderande design;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) is an extensive field where significant development has been made. A critical aspect of the user experiences is still relatively unexplored, the accessibility. LÄS MER

 3. 3. Virtual teams, the new norm? : A study on the effects of becoming a virtual team.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Niklas Allard; Eric Cagenius; [2021]
  Nyckelord :virtuality; team processes; virtual leadership; virtual teams; IPO framework; virtualitet; teamprocesser; virtuellt ledarskap; virtuella team; IPO;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has ensued a wave of work teams making the shift from the office to working entirely virtually. At the centre of this shift are the people. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 pandemins påverkan på studenters resvanor : En jämförelse av studenter på Karlstads universitets resvanor före och under Covid-19 pandemin

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Axel Irengård; Alice Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Students’ traveling habits; Covid-19 pandemic; activity approach; distance learning; Studenters resvanor; Covid-19 pandemin; aktivitetsansats; distansundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera och bidra till ny kunskap kring om, och i så fall på vilket sätt Covid-19 pandemin har påverkat studenter på Karlstads universitets resvanor. Studien avser även att undersöka om det finns ett samband mellan studenters resvanor och behovet av att befinna sig på en viss plats för att genomföra en viss aktivitet. LÄS MER

 5. 5. En idrottsarena bortom det fysiska rummet : En studie kring besökares förväntningar av en virtuell arena inklusive avgörande nyckelfaktorer för användarens avsikt att besöka den virtuella arenan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Ebba Lagergren; [2021]
  Nyckelord :Virtual arena; Virtual reality VR ; Sport media consumption SMC ; Technology acceptance; Spectatorship; UTAUT; UTAUT 2; Virtuell arena; Virtual reality VR ; Sport media consumption SMC ; Teknikacceptans; Åskådare; UTAUT; UTAUT 2;

  Sammanfattning : Utveckling inom digitala- och sociala medier håller på att omdefiniera hur åskådarskap kommer se ut i framtiden. I kombination med en pandemi och en global klimatkris ställer det nya krav på hur sportarenor kan generera besökare till sina evenemang. LÄS MER