Sökning: "viscose"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet viscose.

 1. 1. GRAPHENE MODIFIED E-TEXTILE : AN INDUSTRY RELEVANT APPROACH OF DOPING AND VISUALISING A FULLY TEXTILE P-N JUNCTION DIODES

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Bilel Meskini; [2023]
  Nyckelord :E-textile; viscose; polyester; graphene; graphene oxide GO; reduced graphene oxide rGO; tannic acid; plasma treatment; electrochemical deposition; doping; semiconductor;

  Sammanfattning : As a wonder material, graphene has been studied in various applications due to its exceptional properties. Recently it has been used in textile to obtain functionalised garments as E-textile. From an industry-relevant perspective, it is essential to introduce a process that could be scaled-up. LÄS MER

 2. 2. Termofysiologisk komfort : En studie där värmeisolering och fukttransportegenskaper undersöks i alternativa materialval än de konventionella för tillämpning i underställ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Hollén; Filippa Westerlund; [2023]
  Nyckelord :Thermophysiological comfort; thermal insulation; moisture transport; Coolmax; phase-change material; bamboo viscose; Tencel; merino wool; functional garments.; Termofysiologisk komfort; värmeisolering; fukttransport; Coolmax; fasomvandlingsmaterial; bambuviskos; Tencel; merinoull; funktionsplagg.;

  Sammanfattning : Funktionskläder utgör idag en stor marknad över hela världen med stigande efterfrågan där syntetiska material står för en betydande andel av de producerade textilierna. Ett plaggs totala miljöpåverkan kan till stor del härledas till materialvalet. LÄS MER

 3. 3. Reactivity increasement of prehydrolysis kraft pulp from Acacia crassicarpa and Eucalyptus hybrids

  Master-uppsats, KTH/Träkemi och massateknologi

  Författare :Edward Tandy; [2022]
  Nyckelord :Acacia crassicarpa; Eucalyptus hybrids; Pentosan removal; Pulp yield; Prehydrolysis kraft pulp; Reactivity; Acacia crassicarpa; Eucalyptushybrider; Förhydrolyserad kraftmassa; Massautbyte; Pentosan; Reaktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att öka reaktiviteten hos förhydrolyserad kraftmassa genom att använda tidigare förhydrolysat och svavelsyra under förhydrolysen. Först bestämdes den kemiska sammansättningen av två olika vedråvaror (Acacia crassicarpa och Eucalyptushybrider) för att observera och korrelera med förhydrolysprocessen. LÄS MER

 4. 4. Mechanical properties of viscose filament : Made from recycled cotton textile and softwood dissolving pulp

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Sanne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Recycled cotton textile; recycled textile; dissolving pulp; wood dissolving pulp; softwood; viscose dope; viscose filament; the viscose process; spinning process; Återvunnen bomullstextil; återvunnen textil; dissolvingmassa; trädissolvingmassa; barrved; viskos dop; viskosfilament; viskosprocessen; spinningprocess;

  Sammanfattning : The textile industry is one of the largest industries in the world and it causes up to 10 % of the global greenhouse gas emissions. With large environmental issues of cotton- and oil-based textiles, other options are explored such as man-made fibers producing fibers like viscose and lyocell. LÄS MER

 5. 5. Minska styvheten och öka stickbarheten för pappersgarn tvinnat med viskosgarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tiffany Min Adelsten; Sevala Gakic; [2022]
  Nyckelord :Paper yarn; tensile strength; stiffness; Pappersgarn; draghållfasthet; styvhet;

  Sammanfattning : För att nå de Globala målen 2030 kommer vi som samhälle att behöva minska vårt globala ekologiska fotavtryck avsevärt. Textilbranschen står idag för en betydande del av detta ekologiska fotavtryck både genom markanvändning, klimatpåverkande utsläpp, förorening av mark och vatten med mera. LÄS MER