Sökning: "visent"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet visent.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Sammanfattning : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. LÄS MER

 2. 2. Granskning av rådande regelverk gällande slakt samt jakt och annan avlivning av visent (Bison bonasus) : i syfte att belysa problematiken gällande slakt av hägnat vilt för livsmedelsproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Ekström; [2018]
  Nyckelord :Visenter; lagstiftning; jakt; slakt; hägnat vilt;

  Sammanfattning : The aim of this study was to review current legislation in Sweden regarding the slaughter, hunting and other methods for killing European bison ( Bison bonasus ), in order to illustrate problems related to slaughter of animals in wildlife enclosures for food production. In Sweden the European bison is no longer a part of the wild fauna, the present herds living in Sweden today are being kept in wildlife enclosures or in zoos for public exhibition. LÄS MER

 3. 3. Återförvildning som naturvårdsmetod i Europa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jesper Granback; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att studera återförvildning för att undersöka dess potential och tillämplighet som naturvårdsmetod i Europa.   Återförvildning är framtidsorienterat och sker främst genom återintroducering av nyckelarter, ofta stora herbivorer, för att restaurera naturliga ekosystemsprocesser och minimera mänsklig påverkan. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan älgens och visentens betespåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johannes Ackemo; Henrik Johansen; [2016]
  Nyckelord :Bison bonasus; ekvivalent; älgekvivalent; födointag; betesöverlapp; återintroduktion;

  Sammanfattning : Visent (Europeisk bison) är ett djur som idag är aktuellt för återetablering av vilda populationer och det diskuteras om Sverige ska ta steget att återinföra denna art. Visenten är Europas största landlevande djur som kan väga upp till ca 900 kg. LÄS MER

 5. 5. Habitat selection of the European bison

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Carl Lehto; [2015]
  Nyckelord :Euroepan bison; Bison bonasus; habitat selection; refugee species; resource selection function;

  Sammanfattning : Skogens konung eller präriens prins: var hör visenten hemma egentligen? Visenten är Europas tyngsta nu levande landdjur. Då en vuxen tjur kan nå nästan två meter i mankhöjd och väga upp mot ett ton så är det sannerligen en uppseendeväckande best. LÄS MER