Sökning: "vision arbete"

Visar resultat 16 - 20 av 433 uppsatser innehållade orden vision arbete.

 1. 16. Den Förarlösa Staden : gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elias Allouche; David Einarsson; [2018]
  Nyckelord :autonoma fordon; självkörande fordon; förarlösa fordon; automatiserade fordon; eldrivna fordon; automatisering; autonom mobilitet; fysisk planering; proaktiv planering; stadsplanering; trafikplanering; urban miljö; stadsmiljö; gestaltningsprinciper; gestaltningsförslag; mobility management;

  Sammanfattning : ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. LÄS MER

 2. 17. A Novel System for Deep Analysis of Large-Scale Hand Pose Datasets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Touranakou; [2018]
  Nyckelord :Redundancy removal; similarity analysis; data mining; statistical analysis; image classification; image segmentation; deep learning; computer vision; ; Avlägsnande av redundans; likhetsanalys; data mining; statistisk analys; bildklassificering; bildsegmentering; djup lärning; datorsyn; ;

  Sammanfattning : This degree project proposes the design and the implementation of a novel systemfor deep analysis on large-scale datasets of hand poses. The system consists of a set ofmodules for automatic redundancy removal, classification, statistical analysis andvisualization of large-scale datasets based on their content characteristics. LÄS MER

 3. 18. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 4. 19. Convolutional Neural Network Quantisation for Accelerating Inference in Visual Embedded Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andrea Leopardi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The progress within the field of Deep Learning has enabled the realisationof many Computer Vision tasks with a high level of accuracy.In order to attain such achievements, neural networks have been designedgradually with deeper architectures. LÄS MER

 5. 20. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Nyckelord :Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Sammanfattning : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. LÄS MER