Sökning: "vision arbete"

Visar resultat 21 - 25 av 467 uppsatser innehållade orden vision arbete.

 1. 21. Skolledares bild av specialpedagogen En kvalitativ undersökning av skolledares uppfattning av specialpedagogens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Alm Sandström; [2019]
  Nyckelord :rektor; skolledare; specialpedagog; systemteori; yrkesroll;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sandström, Johan (2018). Skolledares bild av specialpedagogen. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 22. The role of lightness in color discrimination among adults with autism

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hana Choi; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrome · High functioning autism · Color vision · lightness · Adult;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. How can Teacher increase the Motivation of Students in the Spanish Subject?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Lundvall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivation är en grundläggande faktor till elevers skolframgång och det finns ett samband mellan elevers motivation och lärarens förhållningssätt. Syftet med detta arbete var att undersöka vad en lärare kan göra för att öka elevers motivation, framförallt inom spanskämnet. LÄS MER

 4. 24. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER

 5. 25. Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Astrid Petersson; Tone Riise Åberg; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; strategiskt inköp; upphandlande myndigheter; upphandling av konsulttjänster; Business and Economics;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling utgör en betydande del av Sveriges statsbudget, och det finns en ambition från nationellt håll att öka det strategiska inköpsarbetet rörande offentlig upphandling. Tidigare akademiska studier inom inköp har dock främst fokuserat på privat sektor, och forskning som syftar till att förklara hur och varför olika upphandlande myndigheter arbetar mer eller mindre strategiskt med inköp saknas. LÄS MER