Sökning: "vision"

Visar resultat 1 - 5 av 3869 uppsatser innehållade ordet vision.

 1. 1. Kan övergången till tillitsbaserad styrning och ledning utläsas i platsannonser? - En analys av platsannonser från två decennier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefin Halldén; Åsa Björkdahl; [2020-09-02]
  Nyckelord :New Public Management; Tillitsbaserad styrning och ledning; Platsannons;

  Sammanfattning : In recent years, Swedish public sector has undergone a change in its governance andmanagement model, from the so called New Public Management to a model where trust playsa key role. In comparison to the more heroic vision of a strong leader within New PublicManagement, Trust-leadership attaches importance to the leader being humble and trustinghis or her employees, which achieves mutual trust between the manager and the employees. LÄS MER

 2. 2. Hinder i ett expanderande Göteborg - en kvalitativ studie om hur tillgängligheten påverkas för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga under ett byggskede

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Törnblad; Elin Wahlström; [2020-08-29]
  Nyckelord :Byggskede; byggregler; upplevd tillgänglighet; nedsatt rörelseförmåga; Construction phase; building laws; perceived accessibility; reduced mobility;

  Sammanfattning : In larger cities it often goes on some kind of construction work, big or small. Construction places can be difficult to get past, as they contain temporary solutions such as diversions of walkways. For individuals with a disability, this can have a significant impact on their day and hamper their ability to fully participate in the community. LÄS MER

 3. 3. A Race to the Top in the Era of Artificial Intelligence - A Qualitative Study examining challenges & opportunities for small and medium sized Swedish companies in AI adoption

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Dahlqvist; Olivia Pivén; [2020-07-22]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Technology Innovation Diffusion; Digitalization; Strategic management; Change management; Culture of innovation; Innovation management;

  Sammanfattning : Background & Purpose:This study focuses on challenges to AI adoption in small- and medium sized enterprises (SMEs)in Sweden, as well as solutions to these challenges. The background, and the reason for studyingthe topic, lies in Sweden’s stated vision of becoming one of the world leaders in adopting thepowers of Artificial Intelligence (AI). LÄS MER

 4. 4. Performance Management System i en digital bank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Sandberg; Vincent Gabor; [2020-07-09]
  Nyckelord :Digitalisering; bank; digital bank; performance management system; management control system; motivation;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle har genomgått en stor förändring de senaste åren, vi har gåttfrån en fysisk till en digital värld. För att lyckas med digitalisering av en bank och attuppfylla andra konsumentkrav, behöver företaget fungera bra i sin helhet. LÄS MER

 5. 5. Från kunskap till förändring: En explorativ studie inifrån fyra förändringspraktiker för ett mer hållbart Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisa Kolarby; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the growing literature of sustainability transitions and sustainability practices for change towards sustainability. The study aims to explore how a deeper understanding of sustainability practices may contribute to bridging the gap between knowledge and transformative change. LÄS MER