Sökning: "visionsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet visionsystem.

 1. 1. Framställning av mätmetod för att upptäcka defekta luftmunstycken : Framställa en säker och tillförlitlig mätmetod för att mäta mängd vatten i 50 provrör

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Bashar Potros; [2018]
  Nyckelord :Arduino; Visionsystem; OpenCV; Visual Studio; open source code; Micro loadcell;

  Sammanfattning : För att upptäcka defekta luftmunstycken har Ecco FinishingABi Skara tagit fram en ny provutrustning som ska ersätta en otillförlitlig och osäker befintlig provmaskin. Ecco Fi-nishing AB vill hitta en tillförlitlig och säker mätmetod som ska mäta mängd vatten i 50 provrör. LÄS MER

 2. 2. Framställning av mätmetod för att upptäcka defekta luftmunstycken : Framställa en säker och tillförlitlig mätmetod för att mäta mängd vatten i 50 provrör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Bashar Potros; [2018]
  Nyckelord :Arduino; visionsystem; OpenCV; Visual Studio; open source code; Micro loadcell; Arduino; visionsystem; OpenCV; Visual Studio; öppen källkod; Micro lastcell.;

  Sammanfattning : För att upptäcka defekta luftmunstycken har Ecco Finishing AB i Skara tagit fram en ny provutrustning som ska ersätta en otillförlitlig och osäker befintlig provmaskin. Ecco Fi-nishing AB vill hitta en tillförlitlig och säker mätmetod som ska mäta mängd vatten i 50 provrör. LÄS MER

 3. 3. Ett visionbaserat koncept för ökad kvalitet ut till kund

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johannes Kautto; Erika Torrång; [2017]
  Nyckelord :Visionsystem; kvalitetssäkring och spårbarhet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: The purpose of the study is to investigate what aspects to observe when introducing a concept for inspection of critical surfaces, product traceability and future automation in an industrial production line. To attain a clearer structure in the study, the purpose has been divided into three sub-questions from which the authors have analysed the area of subject. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse och implementering av visionsystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Viktor Hedberg; Eric Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis project has been conducted in collaboration with Automationsteknik in Hässleholm. The issue of this thesis was to investigate two vision cameras from different manufacturers and create an application that can improve part of an existing automation system. LÄS MER

 5. 5. Studie av autonoma fordons navigering : i en dynamiskt osäker värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Selhammer; [2016]
  Nyckelord :Freescale Cup; autonoma fordon; visionsystem; kontrastförbättring; linjescanner; generiskbil;

  Sammanfattning : Fokus i examensarbetet har varit att konstruera och programmera en självstyrande bil med avgränsningar till regelverket i tävlingen Freescale cup. Då studien befinner sig i en tävlingsdomän, blir precision och hastighet två huvudfaktorer för linjeföljning och navigering. LÄS MER