Sökning: "vispop"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vispop.

  1. 1. Vispop på orgel – En konstnärlig studie i att gestalta ackordanalys från orgelpallen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Anton Hasselberg; [2021-09-27]
    Nyckelord :orgel; vispop; visor; populärmusik; ackordspel; gestaltning;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag olika aspekter av gestaltningsarbetet när en låt som är noterad med melodi och ackordanalys spelas på orgel. Arbetet har sitt fokus på musik i spannet mellan visgenren och popgenren, en låttyp som ofta önskas vid kyrkliga handlingar som exempelvis begravningar. LÄS MER