Sökning: "visselblåsare"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet visselblåsare.

 1. 1. Visselblåsaren Edward Snowden i olika medieformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Persdotter; [2020]
  Nyckelord :Edward Snowden; visselblåsare; hjälte; förrädare; USA; NSA; media;

  Sammanfattning : This essay discusses the portrait of the whistleblower Edward Joseph Snowden in different media forms. Edward Snowden, the NSA employee who in June 2103 revealed NSA’s secret global surveillance system in the newspapers The Guardian UK, The Washington Post and The New York times, has been portrayed in various types of media such as news articles, film, documentary and self-biography. LÄS MER

 2. 2. The conflicts between the Whistleblower Protection Directive and the GDPR – COVID-19, a legal basis to infringe on the rights of the data subject in order to secure the protection of whistleblowers?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Espinasse; [2020]
  Nyckelord :Labour law; Arbetsrätt; EU law; EU-rätt; Anti-corruption; Anti-korruption; GDPR; Data protection; Dataskyddsregler; Whistleblower; Visselblåssare; COVID-19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 7th of October 2019, the Council of Europe published a press release, “Better protection of whistle-blowers: new EU-wide rules to kick in in 2021”. In the press release, the Council of Europe stated that a new directive, the Whistleblower Protection Directive, would increase protection of whistle-blowers. LÄS MER

 3. 3. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 4. 4. Whistleblower Protection as a Potential Piece of the Puzzle to End Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Rävås; [2019]
  Nyckelord :International law; international organizations; United Nations; whistleblower; whistleblower protection; Anders Kompass; sexual exploitation and abuse; ARIO; peacekeeping; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014, Anders Kompass, a Swedish national working for the UN in Geneva, received a report of French peacekeepers exploiting and raping children in the Central African Republic (CAR). When Kompass handed over the report to France, in an attempt to stop the abuse, he was treated as a whistleblower and faced retaliation from the UN. LÄS MER

 5. 5. Snowden i svensk media : En frameanalys av svensk medias rapportering om Edward Snowden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hampus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsare; Edward Snowden; Media; Frameanalys; Frame-analys; Framing; Frame Analysis; Svensk media;

  Sammanfattning : .... LÄS MER