Sökning: "visual art education"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden visual art education.

 1. 1. En kunskpaps översikt om bildämnets relevas i en förändelig tid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karen Melina Olavarria Alarcon; Alexander Du; [2024]
  Nyckelord :Art Education; Art Activities; Creativity; Contemporary Art; Curriculum; Educational Change; High School; Visual Culture; Visual Literacy;

  Sammanfattning : In response to the recent political decision in Sweden in 2023 to reduce the allocation of hours for visual art education in Swedish Schools Högstadiet (grade 7-9), this study is motivated by a commitment to substantiate our stance against this policy through scientific rationale. This paper undertakes a literature review to explore the significance of visual arts within the evolving landscape of educational curricula. LÄS MER

 2. 2. Rutor utan gränser : Att använda serier i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emmelie Berg; Sarah Schelin; [2024]
  Nyckelord :Art education; Comics; Education; Graphic novel; literacy; secondary school; visual arts; visual literacy; Bildämnet; Bildkunnighet; Bildpedagogik; Högstadiet; Literacy; Serieliteracy; Serier; Utbildning;

  Sammanfattning : This paper compiles research regarding comics utilised in the visual arts classroom. Our findings are based on numerous research projects demonstrating the positive impact of incorporating comics into the classroom while acknowledging some potential challenges. LÄS MER

 3. 3. Jag tror vi har bild för att vi ska bli mer kreativa : Högstadieelevers perspektiv på bildundervisning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Belinda Grahn; [2023]
  Nyckelord :analytiskt; bildundervisning; elevperspektiv; estetiska lärprocesser; kreativitet; kommunikativt;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för hur elever i årskurs 9 upplever och serpå bildundervisningen i skolan. Studien grundar sig på en kvalitativ enkätundersökningsom besvarats av 10 elever från årskurs 9. LÄS MER

 4. 4. Bildlärare och deras läromedel : en kvalitativ intervjustudie om bildämnets uppdrag och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Peter Nuottaniemi; [2023]
  Nyckelord :Bildämnet; läromedel; läroplansteori; intervjustudie; ämneskonception;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka bildlärares val och tillämpning av läromedel. Det är en kvalitativ intervjustudie som genom fem bildlärares röster om läromedel belyser bildämnets uppdrag och villkor, samt de utmaningarna och behov de upplever finns i yrket. LÄS MER

 5. 5. Bland naturliga material och resurser i vår närhet : Ett research-creation projekt om färgtillverkning i bildundervisingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Beatrice Nydahl; [2023]
  Nyckelord :Att lära genom att göra; resources and their affordances; djupekologi; färgtillverkning; naturliga material;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur vi kan förhålla oss till naturliga material och lokala resurser i samband med att färgtillverkning inkorporeras som en aktivitet i gymnasieskolans bildundervisning. Idag är inte färgtillverkning något som ofta görs i skolor, då mycket av det färgmaterial som används kommer färdigblandat i en tub eller kaka. LÄS MER