Sökning: "visualisering process"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden visualisering process.

 1. 1. Optimering av slutflöde i produktionslina : Produktion av bakaxelbryggor hos Scania Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Wahlroos; [2022]
  Nyckelord :kapacitetsökning; arbetsförhållanden; produktion; transport; lean production; socioteknik;

  Sammanfattning : Scania operates in a rapidly changing industry. Technical innovations, environmental requirements and green fuels are just some of the factors that force the transport sector to constantly develop in step with the environment. This is also the case at Scania Luleå and is reflected in the production of rear axle housings to trucks and buses. LÄS MER

 2. 2. Visualizing issue tracking data using a process mining tool to support the agile maturity assessment within the Scaled Agile Framework : A case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olle Hovmark; [2022]
  Nyckelord :Processmining; Agilematurity; Visualization; Issuetrackingsystem; Software Process Improvement; The Scaled Agile Framework; Inductive visual Miner; Process mining; Agil mognad; Visualisering; Ärendehanteringssystem; Mjukvaruprocessförbättring; The Scaled Agile Framework; Inductive visual Miner;

  Sammanfattning : Today, agile development is broadly used within both small and large organizations worldwide. Transitioning to agile development in a large organization is a complex task that requires support from everyone in it. The Scaled Agile Framework (SAFe) is a framework meant to help integrate agile development within all parts of an organization. LÄS MER

 3. 3. Text complexity visualisations : An exploratory study on teachers interpretations of radar chart visualisations of text complexity

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Caroline Anderberg; [2022]
  Nyckelord :visualisation of text complexity; text complexity measures; data visualisation; text variation; radar chart visualisation; individual text customisation; visualisering av textkomplexitet; textkomplexitet; textkomplexitetsmått; radardiagram; individanpassad text;

  Sammanfattning : Finding the appropriate level of text for students with varying reading abilities is an important and demanding task for teachers. Radar chart visualisations of text complexity could potentially be an aid in that process, but they need to be evaluated to see if they are intuitive and if they say something about the complexity of a text. LÄS MER

 4. 4. Real-time motion planning of 6 DOF Collaborative Robot

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Seyedhesam Ahmadi; [2022]
  Nyckelord :Robotic manipulation; Motion planning; OMPL; MoveIt; UR5; KPIECE; PDST; EST.; Robotmanipulation; Rörelseplanering; OMPL; MoveIt; UR5; KPIECE; PDST; EST.;

  Sammanfattning : Motion planning is an essential component of an autonomous system. This project aims to design a motion planning module to automate the screwing process of radio units. LÄS MER

 5. 5. Simulerad nivåreglering av vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Hadi Azizi; [2022]
  Nyckelord :simulering; vattennivåreglering; simit; plcsim advanced; tia portal; utskov; hmi; virtuell modell;

  Sammanfattning : Vattenkraften är en viktig del av den svenska elförsörjningen och tillgodoser cirka 45 % av det årliga elbehovet i landet. Vattenkraften utnyttjar höjdskillnaden mellan inflödet och utflödet för att driva turbiner och producera el. LÄS MER