Sökning: "visualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade ordet visualisering.

 1. 1. THE ROLE OF EYE GAZE IN VISUOSPATIAL MEMORY RECALL - an eye-tracking study

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :David da Silva Jonasson; Marcus Tofftin; [2019-08-07]
  Nyckelord :Eye movements; memory; visuospatial memory; attention; eye-tracking; mental imagery;

  Sammanfattning : Forskning om sambandet mellan ögonrörelser och visuospatialt minne har visat att ögonrörelserhar en funktionell roll utöver visuell perception. På grund av dess förutsägbara mönster vidåterkallning av minnen har detta fenomenet kallats “look-to-nothing”, och det har hypotiseratsatt ögonrörelserna används som ett hjälpmedel till minnet. LÄS MER

 2. 2. 3D karta : visualisering av logistikdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Albin Sjölund; [2019]
  Nyckelord :3D; map; logistics; visualisation; 3D; karta; logistik; visualisering;

  Sammanfattning : Data can be presented in many different ways depending on the type of data and the purpose of the presentation. Sogeti has customers with logistic data that they want to use to show their customers and visitors in their office what they are working with. LÄS MER

 3. 3. Optimalt färgval för 3D-visualisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Erik Gidlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Historiska manér : Hur förändring av manér kan förtydliga ett historiskt förlopp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecca Thiel; [2019]
  Nyckelord :Informative illustration; Information design; manner; image style; illustration; informativ illustration; informationsdesign; informationsgrafik; manér; historisk illustration;

  Sammanfattning : The following essay is a thesis in Information Design with orientation in Informative illustration. The collaboration with the TT News Agency, which forms the basis of the work, presupposes that an information graphic about the history of smoking is produced, which occurs in connection with the new tobacco law coming into force on July 1, 2019. LÄS MER

 5. 5. Verkstadslayout – digital visualisering av fabrikslayout

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Daniel Vallin; Roberto Ramos; [2019]
  Nyckelord :Workshop layout; sustainability; digital factory model; layout suggestions; Microsoft Visio; visualization; Verkstadslayout; hållbarhet; digital fabriksmodell; layoutförslag; Microsoft Visio; visualisering;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört i samarbete med ett företag. Målen är att ta fram en användarvänlig digital modell av verkstaden, arbeta fram tre förbättringsförslag på layouter med omplaceringar av utrustning och maskiner. Förbättringar skall föreslås inom hållbarhetsaspektern aekonomi, social och miljö. LÄS MER