Sökning: "visualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 915 uppsatser innehållade ordet visualisering.

 1. 1. Transitioning towards a circular economy at an electronics manufacturer: Barriers and solutions for implementing a take back system in the US

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Ellen Pellosniemi; Ebba Lundgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; e-waste take back; stakeholder barriers; B2B incentivization; solution prioritization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : So far, over 50 million tonnes of e-waste have been generated globally (World Economic Forum, 2019), raising the question of the role of circular economy in combating climate change (Ellen MacArthur Foundation, 2021). This thesis explores the opportunities for Axis Communications to introduce a take back system for recycling decommissioned products in the US. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan visualiseringsförmåga och återkallning av ord: Hur presterar hög- och lågvisualiserande individer vid återkallning av konkreta och abstrakta substantiv?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emma Rajalin; Ninna Svanström; [2021-11-30]
  Nyckelord :visualiseringsförmåga; dual-coding; ordåterkallning; minne; konkreta substantiv; abstrakta substantiv; VVIQ; kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates how the vividness of visual imagery correlates with recallof concrete and abstract English nouns. The research question was based on thedual-coding theory, which argues that imagery-evoking concrete nouns are easier torecall than abstract nouns. LÄS MER

 3. 3. “Tillsammans så är vi starkare”: En studie om stress & stressreducering vid hot och våld : En kvalitativ studie på stress och stressreducering vid hot och våld mot poliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Martin Eriksson; Sandra Rosén Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stress; sense of coherence; control; social support; threats and violence; police; Stress; känsla av sammanhang; kontroll; socialt stöd; hot och våld; polis;

  Sammanfattning : Threats and violence at work are an increasingly widespread work environmentproblem in Sweden. This affects many professions but especially police officersand other emergency professions. This problem risks causing stress that negativelyaffects the police officers' health. LÄS MER

 4. 4. En Jämförelse av För- och Nackdelar med VR och Tvådimensionell Visualisering inom Testning och Verifikation av Autonoma Fordonsfunktioner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Eivind Eriksson; Alfred Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Virtuell verklighet; simulering; testning;

  Sammanfattning : The goal of this study is to compare the differences between Virtual Reality with a head mounted display and traditional, 2-dimensional monitors when used in simulation and testing. By conducting this comparison, the aim was to find out whether a visualization method that uses 3-dimensions as opposed to a method which only uses 2-dimensions, provides a better solution for viewing 3-dimensional data gathered from actual vehicles in real-world tests. LÄS MER

 5. 5. Vidareutveckling av ryggskydd för skid- och snowboardåkning : Konceptutveckling för att implementera funktioner utefter användarnas önskemål

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nadine Flink; [2021]
  Nyckelord :Design; ryggskydd; innovation; vidareutveckling; skid- och snowboardåkning;

  Sammanfattning : Rapporten är en dokumentation av ett projektarbete som genomförts under våren 2021 inom kursen examensarbete för högskoleingenjör i innovationsteknik och design på Karlstads universitet. Examinator för kursen är Leo de Vin och handledare Monica Jakobsson. LÄS MER