Sökning: "visualized time schedule"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden visualized time schedule.

 1. 1. 5D-kalkylering av produktionskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Emelie Wiberg; Martin Bjerring; [2019]
  Nyckelord :5D; production costing; overhead costs; Vico Office; 5D; produktionskalkyl; arbetsplatsomkostnader; Vico Office;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom byggindustrin går sakta men säkert framåt. Branschen har börjat förstå vilka framgångar och möjligheter det finns med att digitalisera sig, däremot är det är en lång resa som är under ständig förbättring. LÄS MER

 2. 2. Standardiserad tidsplanering för SSM i produktionen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Annabel Tahan; Haydar Al-kazaz; [2019]
  Nyckelord :Time schedule; Vico Office; SSM; main time schedule; weekly schedule; visualized time schedule; 4D-planning; BIM; Tidsplan; Vico Office; SSM; huvudtidsplan; veckotidsplan; visualiserad tidsplan; 4D- planering; BIM;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts åt företaget SSM där syftet var att standardisera deras tidsplaner och arbetssätt kring planering i produktionen.   Detta arbete har grundat sig på analys av några av SSM:s tidsplaner inom produktion, där dessa har granskats in i minsta detalj. LÄS MER

 3. 3. Home Wi-Fi Optimization Application Front-end Design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Yuqing Gu; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this information society, wireless network is an indispensable technology supporting the daily information communication and various interaction services. With the motivation to improve the user experience of Wi-Fi service, this thesis presents the front-end development process of a visualization application for home Wi-Fi testing and optimization. LÄS MER

 4. 4. Spel på schemat : Elevperspektiv på hur spelifiering och spelmekanismer kan inverka på undervisning och lärande i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linda Järpemark; [2015]
  Nyckelord :Motivation; gamification; game mechanic;

  Sammanfattning : This study examines the impact of teaching method gamification and how game mechanisms affect motivation from a student perspective in the subject of Swedish. The study was conducted on 34 students in elementary school, and data from qualitative surveys and interviews have been analyzed to provide answers to questions about student attitude to this method. LÄS MER

 5. 5. Optimering av produktionstidsplan : Studie baserad på implementering av ny planeringsteknik i Peab Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Husam Mohammad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Now a day’s there is dramatic change from traditional to digital information processing in construction industry. This change can be visualized in the project concept stage where it now has accessibility to join all the data in one place. LÄS MER