Sökning: "visuell estetik"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden visuell estetik.

 1. 1. Game Feel Aesthetics : Finding the Fun Factor

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Pontus Fredriksson; Malin Sandred; [2018]
  Nyckelord :game feel; immersiom; visual aethetics; qualitative research; game feel; immersion; visuell estetik; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Spel är något som ligger oss nära om hjärtat, och är en industri som fortsätter växa hejdlöst. Vi var nyfikna på hur man gör ett spel “roligt” att spela. LÄS MER

 2. 2. EdTech i Skolan: En undersökning om det sociala

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jack Oliver Elmér; Dick Jörgen Tobias Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Repetitive bullying behavior; Educational Technology; Future Workshop; Participatory Design; Student Voices; Mobbning; Teknik i skolmiljö; Framtidsverkstad; Deltagande design; Elevåsikter;

  Sammanfattning : Med det här kandidatarbetet vill vi se EdTechs möjligheter att påverka barns sociala förmåga på ett positivt sätt, för att förebygga situationer där mobbning uppstår. Genom Future Workshops och Participatory Design utvecklar vi, tillsammans med elever på en lokal högstadieskola, ett koncept för en applikation med en potential för ökat kamratskap. LÄS MER

 3. 3. "Mer vackert till akuten" : Personalens upplevelse av den visuella miljön på akutmottagningen - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kate Cassidy; Sofie Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence based design; hospital environment; visual environment; aesthetics; colour; art; nature; lighting; emergency department; staff perspective; supportive design; Ulrich.; Evidensbaserad design; vårdmiljö; miljö; visuell miljö; estetik; konst; färg; natur; ljus; akutmottagning; personal perspektiv; stödjande design; Ulrich.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidensbaserad Design (EBD) är en process som har utvecklats för att säkerställa att beslut om planering och utformning av vårdmiljön bygger på trovärdig forskning med målet att skapa bästa möjliga resultat för personal, patienter och närstående. Vårdmiljöforskning visar att en välplanerad och genomtänkt fysisk vårdmiljö spelar en viktig roll för patientsäkerhet, patientnöjdhet och arbetstillfredsställelse hos personalen. LÄS MER

 4. 4. "Jaa, men bild… det är ju allt!" : En kvalitativ undersökning om elevers och bildlärares uppfattningar om bildämnets plats, roll och funktion i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bild

  Författare :Lovisa Augustsson; [2018]
  Nyckelord :bild; bildskapande; bild i skolan; bildundervisning; visuell läskunskap; estetik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : "Jaa, men bild…det är ju allt!" – En kvalitativ undersökning om elevers och bildlärares uppfattningar om bildämnets plats, roll och funktion i skolan är en intervjustudie vilken syftar till att få ökad kunskap om bildlärares och gymnasieelevers uppfattningar om bildundervisning och bildskapande, samt om bildämnets plats, roll och funktion i skolan. Materialet som behandlas består av gruppintervjuer med tre verksamma bildlärare, två estetelever i årskurs 3 samt två teknikelever i årskurs 1. LÄS MER

 5. 5. Den ansiktslösa skräcken

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Pontus Hedenberg; Emil Ljungcrantz; [2018]
  Nyckelord :Horror; antagonist; level-design; architectural; atmosphere; norms; Skräck; antagonist; level-design; arkitektonisk; atmosfär; normer;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete uppmanar till att upplysa andra kreatörer om normkreativitet inom skräckgenren. Denna genre har kommit att bli ständigt upprepande när det kommer till vissa skräckelement. LÄS MER