Sökning: "visuell felkontroll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden visuell felkontroll.

  1. 1. Effektivisering av paketeringslinje

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Konni Lindström; Sebastian Krantz; [2017]
    Nyckelord :produktionsutveckling; automation; industrirobot; irb; paketering; paketeringslinje; osthantering; livsmedelsproduktion; livsmedelshantering; kartongresare; wrap-around; visuell felkontroll; pallhantering; etikettmaskin; etikettutrustning; livsmedelsvåg; kartongoptimering; optimering; buffer; cykeltid; sträckfilmsmaskin; transportband; flödesoptimering; RPA; kartongförslutare; FMEA; arbetsplatsoptimering;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts direkt mot båda författarnas inriktning inommaskiningenjörsprogrammet. Inriktningen är produktionsutveckling ochexamensarbetet har inneburit utveckling av ett paketeringssystem från grundenbaserat på ett enklare befintligt system. LÄS MER