Sökning: "visuell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden visuell identitet.

 1. 1. Digital identitet och visuell interkulturalitet i framtidens bildpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Aron Wright; Emil Pernet; [2023]
  Nyckelord :Visual culture learning communities; Third space; digitalisation; Gaming; interculturality; intercultural pedagogy; visual arts pedagogy; Bild; Bildpedagogik; Digitalisering; Fortnite; Interkulturalitet; Interkulturell; Konstpedagogik; VCLC; Visuell kultur;

  Sammanfattning : This knowledge overview consists of research surrounding digitalisation in pedagogics, visual culture learning communities and the correlation between these two subjects. Intercultural pedagogics often refers to including pupils’ ethnical cultural diversity as grounds for creating a discourse surrounding equality and inclusion in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Long, Long Time : An Examination of Identity and Status Connected to Scenography in the Tv-Series The Last of Us (2023)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anton Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Kvalitativ visuell analys; representation; The Last of Us; Bourdieu; kapital; post-apokalyps; zombie; scenografi; identitet; status; medborgarförslag; illustration; kollage; kampanj; ungdomar; inflytande; demokrati; Malmö Stad; framtidstro;

  Sammanfattning : This study examines cinematic storytelling by looking at screenshots from episode three of the tv-series The Last of Us (2023). The purpose is to illustrate how scenography in the chosen material can represent meaningful concepts about the main character's identity and statues. LÄS MER

 3. 3. Den digitala modelläsaren : En diakron modelläsaranalys av Försäkringskassans konstruerade identiteter i informationsbroschyrer från 1969-1980 och på sociala medieplattformen Instagram från 2020-talet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Anestad Nilsson; Isabelle Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :Modelläsare; socialsemiotik; multimodalitet; interpersonell betydelse; Försäkringskassan; informationsbroschyrer; Instagram;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för hur olika modelläsare konstrueras i externkommunicerande texter från Försäkringskassan ur ett diakront perspektiv. Modelläsaren är en prototypisk läsare som är inbyggd i texter och besitter en viss social identitet. LÄS MER

 4. 4. Hornen blev till kam : Kammars råmaterial och ornamentik som aspekter i ett icke-verbalt identitetsspråk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Linda Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Antler; raw material; combs; decoration; visual culture; materiality; Scandinavian Iron Age; identity; species identification; Hornmaterial; hornkammar; ornamentik; visuell kultur; materialitet; skandinavisk järnålder; identitet; artbestämning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och diskuterar möjligheterna som finns för att tala om ett icke-verbalt visuellt identitetsspråk för kammaterial från perioden ca 700–900 e.v.t. Studien utgår från och analyserar arkeologisk forskning som utförts i olika miljöer. LÄS MER

 5. 5. Mångfaldens omslag : En innehållsanalys av kulturell mångfald i bilderböcker på svenska riktade mot barn mellan 0-6 år.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Mina Djalali Dehghani; Emilia Lassfolk; [2023]
  Nyckelord :Cultural diversity; Picture book; Children s book; Representation; Identity; Kulturell mångfald; Bilderbok; Barnbok; Representation; Identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kulturell mångfald i bilderböcker på svenska som är riktade mot barn mellan 0-6 år. Projektet skulle bidra med ytterligare kunskap om representationer av kulturell mångfald i barnlitteraturen. LÄS MER