Sökning: "visuell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden visuell identitet.

 1. 1. Musiktjänsters visuella identitet : Kvantitativ studie med inriktning på visuella element och färg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Magnus Nordin; Lovisa Granlund; [2022]
  Nyckelord :Streamingtjänster; Visuella Element; Musik; Färgpsykologi; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Den visuella identiteten är en viktig del i skapandet av ett varumärke. Den är utformad för att tilltala sinnena, skapa en igenkänningsfaktor och för att förstärka det unika genom att kombinera olika element (Wheeler, 2013). LÄS MER

 2. 2. En fallstudie på Travis Scott visuella aspekter på Instagram

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Ludvig Worge; Tobias Thorell; [2022]
  Nyckelord :Samarbete; logotyp; varumärke; visuell identitet; travis scott;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ur ett designperspektiv undersöka och analysera hurartisten Travis Scott kommunicerar sitt varumärke genom sin visuella identitet.. Iuppsatsen använder vi oss av en kvantitativ innehållsanalys där vi analyserar 100stycken inlägg från artistens profil på den sociala plattformen instagram. LÄS MER

 3. 3. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 4. 4. Att kunna tolka Selfies: En studie om vilken påverkan sociala medier kan ha på unga och hur läraren kan arbeta med detta i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anesa Dzafic; Cajsa-Stina Persson; [2021]
  Nyckelord :sociala medier; visuell litteracitet; bildanalys; självbild; identitet; bildundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka vilken påverkan bildbaserade sociala medierkan ha på barn och unga och hur man kan arbeta med sociala medier och dessa bilder iklassrummet. Med hjälp av olika databaser så som SwePub, ERIC och Google Scholarhittade vi sju artiklar samt en antologi som vi sedan valde ut som material till vårt arbete. LÄS MER

 5. 5. En funktionsdryck somkommunicerar SMART : En kvalitativ studie om betydelsen en unik visuell identitet kan ha för att kommunicera effektivt till studenter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alfred Lundqvist; Christian Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :visual identity; strategic communication; brand; functional beverage; students; visuell identitet; strategisk kommunikation; varumärke; funktionsdryck; studenter;

  Sammanfattning : Syftet med det här projektarbetet är att undersöka betydelsen en unik visuell identitet kan ha för att kommunicera effektivt till målgruppen studenter, samt att formge den visuella identiteten. För att ge kontext till syftet utformades den visuella identiteten som ett fiktivt funktionsdrycksvarumärke. LÄS MER