Sökning: "visuell kommunikation grafisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden visuell kommunikation grafisk design.

 1. 1. Hur visuellt material används för att påverka känslor och upplevelser i stunden : En analys av nio Instagraminlägg på temat välmående.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Matilda Melin; [2021]
  Nyckelord :Facial expressions; graphic design; Instagram; mental illness; visual storytelling; visual perception; well-being; Ansiktsuttryck; grafisk design; Instagram; mental ohälsa; visuellt berättande; visuell perception; välmående;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks och analyseras nio Instagraminlägg på temat välmående utifrån teorin om visuell perception och visuellt berättande. Syftet är att undersöka hur företag, med Instagraminlägg på temat välmående, kan ge personer verktyg att förbättra sitt eget välmående. LÄS MER

 2. 2. Displacing the Familiar

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Nils Rydell; [2021]
  Nyckelord :Digital Materiality; Glitch; Visual Communication; Digital Craft; Digital materialitet; Glitch; Visuell kommunikation; Digitalt hantverk;

  Sammanfattning : Displacing the Familiar is a practice-based research project focused around the exploration of digital materiality. This writing is intended to give the reader an exposé of the thought process that has emerged out of my crafting and practice. It also presents shorter technical insights and examples of software used. LÄS MER

 3. 3. Filmaffischer VS thumbnail-bilder : Jämförande analys av filmaffischers och Netflix thumbnail-bilders förmåga att genom grafiska element visuellt kommunicera genre och handling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Daniel Petersson; [2021]
  Nyckelord :algoritmer; filmaffisch; format; genretillhörighet; grafisk design; paratext; semiotik; thumbnail-bilder; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Streaming av film är populärare än någonsin. År 2021 nådde streamingtjänsten Netflix fler än 200 miljoner användare världen över. Det som fångar kundens uppmärksamhet för en film/serie på Netflix är thumbnail-bilden. LÄS MER

 4. 4. Som vi brukar göra : En studie av den visuella kommunikationen av det svenska jordbruket

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Molly Wiström; [2021]
  Nyckelord :Jordbruk; lantbruk; visuell kommunikation; representation; hållbarhet; grafisk design; organmat;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur Sveriges största lantbrukskooperativ kommunicerar sin verksamhet visuellt samt undersöka konsumenters uppfattning om jordbruket och jordbrukares uppfattning om hur jordbruket visualiseras. Frågorna som besvaras är: Hur framställer Sveriges största lantbrukskooperativ det svenska jordbruket i sin marknadsföring? Vilken bild har en grupp individer av det svenska jordbruket? Hur ser ett urval jordbrukare på den visuella kommunikationen som finns att tillgå om jordbruket? För att kunna besvara frågeställningarna har tre olika huvudmetoder använts i undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Visuell kommunikation i de skandinaviska länderna i samband med covid-19 : Semiotisk bildanalys av Skandinaviens informationsblad

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Ida Karinaho; Emilia Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; grafisk design; pandemi; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt virus, så kallad Covid-19. Viruset identifierades i Wuhan, Kina, och smittspridningen lär har kommit från ett djur på en marknad som sedan överförts till människor. För att hindra och lindra effekten av coronapandemin blev kommunikation A och O. LÄS MER