Sökning: "visuell kommunikation teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden visuell kommunikation teorier.

 1. 1. Var är min plats idag? : En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Carlén; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; workplace; zone; availability; interaction; digital tool; digitization; congeniality; visual communication; user experience; Aktivitetsbaserat flexkontor; arbetsplats; zonindelning; tillgänglighet; interaktion; digitalt verktyg; digitalisering; kongenialitet; visuell kommunikation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : This thesis is in the field of information design with a focus on spatial design. The study has been conducted to investigate how theories and methods in information design can be applied to digitally communicate activity zone functions in an activity-based flex office. LÄS MER

 2. 2. Representation av kroppar : En analys av vilken representation av kvinnlighet och kroppar som syns i livsstilsmagasin riktade mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Representation; kvinnomagasin; kroppar; normer; tjockhet; kvinnlighet; amelia; livsstilsmagasin;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilken representation av kvinnokroppar som står utanför den rådande smala kroppsnormen som presenteras i magasinet Amelia. Studien tar även upp hur synen på kvinnlighet och kroppar formas i media samt hur livsstilsmagasin är uppbyggda utifrån ett teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Det börjar lukta surt... : En semiotisk studie om Oatlys kommunikationsstrategier i reklamkampanjen Spola mjölken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Gustafsson; Amanda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :semiotic study; Oatly; sustainability; legitimacy theory; DotCool; semiotics; rhetoric; commercial; advertising; visual communication; strategy; semiotisk analys; Oatly; hållbarhet; legitimitet; DotCool; semiotik; retorik; reklam; marknadsföring; visuell kommunikation; reklamfilm; strategi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne, och att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög efterfrågan hållbara och inte minst veganska råvaror. Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet- internt och externt på ImseVimse : En studie om hållbarhetsarbete och ständiga förbättringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Terese Claesson; [2020]
  Nyckelord :continuous improvement; external sustainability; internal sustainability; sustainable development; sustainability.; extern hållbarhet; hållbarhet; hållbar utveckling; intern hållbarhet; ständiga förbättringar.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ImseVimses interna hållbarhetsarbete och målet var att komma fram till förbättringsförslag som hjälper till att få ImseVimse att få en insikt i nuvarande hållbarhetsarbete och gå mot att genomsyras av hållbarhet inifrån och ut i alla aspekter. Studien undersöker tre frågeställningar (1) Vad innebär intern hållbarhet för ImseVimse AB? (2) Hur kan ImseVimse AB förbättras inom den interna hållbarheten? (3) Hur kan ImseVimse AB förmedla intern hållbarhet inom verksamheten? Teorier som har presenterats i studien är hållbarhet och dess tre dimensioner, utifrån en hållbar utveckling och ständiga förbättringars perspektiv. LÄS MER

 5. 5. BILDENS TRE NYANSER AV GRÖNT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Tovesson; Filippa Olsson; Tora Hammer; [2020]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; hållbarhet; hållbarhetsrapport; semiotik; visuell kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Bidra till fördjupade kunskaper om hur företag kan använda sig av semiotiska resurser i bilder för att positionera sig som hållbara Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med semiotisk metod Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teorier om hållbarhet, semiotik samt visuell kommunikation Empiri: Studien granskar bilder från de tre fallorganisationerna Ikea, Swedfund och Eternes prisbelönade hållbarhetsrapporter från 2015 Resultat: Studien visar att semiotiska resurser såsom kontrasterande och förvånande kontexter, anspelningar på tid samt förnyade samhällsstrukturer är vanligt förekommande och effektiva sätt att kommunicera hållbarhet. Studien visar även att ekologisk och social hållbarhet prioriteras framför ekonomisk hållbarhet, samt att social hållbarhet porträtteras genom avståndstagande från förlegade samhällsstrukturer. LÄS MER