Sökning: "visuell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade orden visuell kommunikation.

 1. 1. "Jag lever i ett fängelse och fängelset är typ min kropp - En kritisk retorikanalys av hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin psykiska ohälsa på Youtube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Bergqvist; [2019-06-28]
  Nyckelord :Kritisk retorikanalys; ethos; pathos; logos; visuell retorik; psykisk ohälsa; sociala medier; Youtube;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom en kritisk retorikanalys undersöka hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin egen psykiska ohälsa i sina videor på Youtube.Teori: Kritisk retorikanalys, ethos, pathos, logos, visuell retorik, actio, identifikation. LÄS MER

 2. 2. Knack knack. Vem där? Populism! - visuell analys på valfilmer från Sverigedemokraterna och Vänsterparitet inför valet 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olof Af Geijerstam; Annika Rudolph Lundh; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotic; rhetoric; branding; election movie; Sverigedemokraterna; Vänsterparitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Political parties use different strategies to get the voters to vote for them. The technological development has meant that the use of election movies no longer is something only used in The United States but also something used in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Den perfekta hyn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kelly Bedmyr; [2019]
  Nyckelord :Instagram; normer; visuell kommunikation; representation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur hudvårdsmärken och hudvårdsanvändare konstruerar och upprätthåller föreställningar om perfekt hy och idealet om naturlig skönhet. Paradoxalt nog har detta ideal resulterat i en växande hudvårdstrend, en trend som får unga kvinnor att spendera tid, energi och pengar på ännu en aspekt av sitt yttre. LÄS MER

 4. 4. Det digitala livet på en pinne

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Marcus Ferm; [2019]
  Nyckelord :Genus; Skärmtid; Skärmvanor; Stillasittande; Ungdomar; Visuell kommunikation.;

  Sammanfattning : Svenskar är de som motionerar mest i europa, men samtidigt är svenska barn de mest stillasittande i norden. Barn och ungdomars fysiska aktivitet har minskat med 12-30% sedan år 2000. Detta leder till att de sitter stilla i en allt för stor utsträckning, ibland så mycket som 9h per dag, något som kan medföra vissa hälsorisker. LÄS MER

 5. 5. Skrapa och Vinn! : En analys av den visuella kommunikationen på svenska skraplotter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Ludwig Lind; [2019]
  Nyckelord :Skraplotter; visuell kommunikation; spelproblem; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om den visuella kommunikationen bakom skraplotter på den svenska spelmarknaden och hur man kommu- nicerar om spelproblem. I undersökningen har bland annat färg, form och typografi analyserats genom en semiotisk bildanalys för att hitta en djupare mening med kommunikationen. LÄS MER