Sökning: "visuell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 549 uppsatser innehållade orden visuell kommunikation.

 1. 1. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Den säljande kvinnokroppen : En semiotisk visuell analys av Fanny Lyckmans och Amanda Ekströms representation av kvinnokroppen utifrån ett postfeministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elna Andersson; [2022]
  Nyckelord :representation; postfeminism; male gaze; female gaze; postfeminism; sexualisering av kulturen; pornografiskt bildspråk; kommodifierad feminism;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker problemområdet sexualiseringen av kvinnokroppen på sociala medier, eftersom det är en stor källa till visuella intryck idag. Syftet är att undersöka hur influencers, mer specifikt Fanny Lyckman och Amanda Ekström representerar kvinnokroppen i sociala medier utifrån ett postfeministiskt perspektiv, och där frågeställning lyder: Hur representerar Lyckman och Ekström kvinnokroppen i sina sociala medier utifrån ett postfeministiskt perspektiv i relation till sexualiseringen av kulturen? Studien genomförs med en kvalitativ semiotisk visuell analys där materialet undersöks enskilt samt kompareras. LÄS MER

 3. 3. Normbrytande karaktärer : En kvalitativ semiotisk analys av genus i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Filippa Granklint-Boklund; [2022]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Semiotik; Visuell bildanalys; Bilderbok; Genus; Manligt; Kvinnligt; Norm; Stereotyp; Könsneutralitet; Normbrytande; Normkreativ; Karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ, semiotisk studie som analyserar tre bilderböcker från bokförlaget OLIKA förlag. Uppsatsen syftar till att undersöka könskodade tecken i tre bilderböcker från detta förlag som säger sig arbeta med normkritiska skildringar avseende kön, vilket benämns som att de arbetar ”normkreativt”. LÄS MER

 4. 4. Semiotik och psykoanalys i filmberättande : En visuell analys av I'm Thinking of Ending Things om hur semiotiska tecken används ur ett psykoanalytiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :psykoanalys; semiotiska tecken; Nordamerika; semiotik; narrativ; visuell analys;

  Sammanfattning : Jag har gjort en visuell analys ur ett psykoanalytiskt perspektiv av grisen som semiotiskt tecken i filmen I'm Thinking of Ending Things. Jag har valt att titta närmare på just grisen som semiotisk symbol eftersom den är starkt närvarande i filmen samt djupt integrerad i nordamerikansk kultur. LÄS MER

 5. 5. När skönheten är odjuret : En studie om unga kvinnors attityder till framställningen av skönhetsingrepp på Instagram – med inriktning på deras självbild.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Smahl; Levi Shanni; [2022]
  Nyckelord :Instagram; gender; beauty; beauty ideal; beauty procedures; identity; attitudes; Instagram; genus; skönhet; skönhetsideal; skönhetsingrepp; identitet; attityder;

  Sammanfattning : Kroppens yttre utseende har varierande betydelser i människors liv, men alla har en uppfattning om hur de tänker och känner kring sin kropp. Vår kroppsuppfattning influeras oftast av yttre faktorer, inklusive sociala medier som presenterar innehåll som kan påverka vårt tankesätt. LÄS MER