Sökning: "visuell kultur som skapare av inre bilder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden visuell kultur som skapare av inre bilder.

  1. 1. För att alla knän skall böjas för Jesu namn : En studie av bruket och vördnaden av Bernardinus av Sienas tavla med YHS-symbolen

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Martin Romatowski; [2019]
    Nyckelord :Bernardinus av Siena; YHS-symbolen; Jesusmonogram; 1400-tal; observansen; predikan; semiotik; semiotisk antropologi; substitution; visuell kultur som skapare av inre bilder;

    Sammanfattning : Den sedermera helgonförklarade Bernardinus av Siena kom att bli en av 1400-talets stora folkpredikanter och spred under decennier av idogt predikande runtom i Italien den religiösa strömningen observansens läror. Ett av franciskanmunkens främsta verktyg för att nå ut med sitt budskap, som syftade till en återgång till kristendomens ursprungliga läror, var att använda sig av en målning med bokstäverna YHS, vilket är en tidigkristen förkortning för Jesu namn på grekiska. LÄS MER