Sökning: "visuell kultur."

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden visuell kultur..

 1. 1. Vinklad statistik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Idberg; [2019]
  Nyckelord :Datavisualisering; Diagram; Informationsgrafik; Vinklad design; Statistik;

  Sammanfattning : Hur statistik tolkas beror på den grafiska gestaltningen och i vilket sammanhang den presenteras. Syftet med denna uppsats är att hitta vilka faktorer i designen som kan påverka tolkningen av diagram och hur liknande dataset kan presenteras och tolkas på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Mannen i reklamen. En undersökning kring den manliga kroppen i reklam med fokus på representationen av plus size män

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; stereotyper; representation; plus size; genus; Dressmann; modeindustrin; klädindustrin; kroppen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tittar jag närmre på hur Dressmann valt att representera plus size män och redogör för hur den manliga kroppen träder fram utifrån normer kring den manliga kroppen och sätter det i kontrast mot mitt material. Dressmann är ett klädföretag som är duktiga på att inkludera plus size män i sina reklamer. LÄS MER

 3. 3. Den perfekta hyn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kelly Bedmyr; [2019]
  Nyckelord :Instagram; normer; visuell kommunikation; representation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur hudvårdsmärken och hudvårdsanvändare konstruerar och upprätthåller föreställningar om perfekt hy och idealet om naturlig skönhet. Paradoxalt nog har detta ideal resulterat i en växande hudvårdstrend, en trend som får unga kvinnor att spendera tid, energi och pengar på ännu en aspekt av sitt yttre. LÄS MER

 4. 4. Vaiana - en ny sorts Disneyprinsessa? En genusanalys av Vaiana ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Ljungberg; Rebecka Wallentin; [2019]
  Nyckelord :barndom; Disney; genus; identitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : I denna studie har filmen Vaiana (2016) analyserats ur ett genusperspektiv med inslag av barndomssociologiska definitioner av barn, barndom och populärkultur. Syftet med denna studie är att ur ett vuxet perspektiv och ur barns perspektiv analysera hur genus framställs i Vaiana. LÄS MER

 5. 5. Konst och kultur i dagens digitala samhälle : En studie om hur kulturella och kreativa näringar använder sig av digitala medier, digital marknadsföring och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Matilda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :kulturella och konstnärliga näringar; kommunikation; visuell kommunikation; digital marknadsföring; spridbarhet; klibbighet; crossmedia;

  Sammanfattning : Businesses today, regardless of the type of occupation they supply or offer, are all encountering competition on the market whether it is within the same type of field or not; especially smaller or new businesses, but as said; it applies to all. This has almost always been the case though, with some exceptions of course, but during the last couple of years, thanks to the rapidly growing technology and digitalization, the facing challenges regarding marketing and communication has increased; even for the large, existing businesses. LÄS MER