Sökning: "visuell kulturstudie"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden visuell kulturstudie.

 1. 1. Garderobstaktik som visuell retorik : En kvalitativ studie av tre Youtube-influencers argumentation för en hållbar personlig stil

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Söderström; [2021]
  Nyckelord :visual rhetoric; sustainability; fashion; style; visual culture; visuell retorik; youtube; influencer; hållbarhet; mode; stil; visuell kultur; filmanalys;

  Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har sociala medier använts av mode-influencers till att sprida sina budskap om personlig stil. Med de senaste årens klimatintresse har början till ett skifte skett från att uppmuntra till konsumtion till att i stället skapa medvetenhet om textilindustrins negativa påverkan på miljön. LÄS MER

 2. 2. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ola Abrahamsson; [2013]
  Nyckelord :fans; genus; performativitet; Pewdiepie; visuell kulturstudie; Youtube;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. LÄS MER

 3. 3. Kejsarens olika kläder : en visuell kulturstudie om "nörden"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Julia Jackson; [2007]
  Nyckelord :nörden; nördar;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur stereotypen ”nörden” framställs i populärkulturella texter. Syftet är att blottlägga de strukturer som ligger bakom denna framställning. LÄS MER